RIVM_Logo_Engels

The measurement of the amounts of precipitation in the Dutch National Precipitation Chemistry Network: rain gauge vs. rain sampler

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een kort onderzoek naar verschillen in gemeten neerslaghoeveelheden met meteorologisch goedgekeurde regenmeters en met open regenvangers in het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Uit een analyse van meetgegevens uit de periode 1983-1988 wordt afgeleid dat: - het verschil in neerslaghoeveelheden gemeten met twee regenvangers gemiddeld 0 bedraagt en dat 90% van de verschillen minder dan 200 g bedraagt ; - het verschil in neerslaghoeveelheden gemeten met een regenvanger en met een regenmeter gemiddeld 200 g bedraagt en dat 90% van de afwijkingen ligt tussen -27,5% en +7,5%. Voorgesteld wordt om bovenstaande 90%-grenzen als operationele validatieciteria voor de kwaliteit van de meting van de regenwaterhoeveelheden in het Landelijk Meetnet Regenwater-samenstelling toe te passen.

Synopsis

This report describes the results of a short research about the differences between amounts of precipitation which have been measured with meteorologically approved precipitation gauges and with precipitation samplers in the Dutch precipitation chemistry network. An analysis of the measurement results from the period 1983-1988 shows: - the difference in the amount of precipitation as measured by two precipitation samplers is on the average 0 ; 90% of the differences is less than 200 g ; - the difference in the amount of precipitation as measured by a precipitation sampler and by a precipitation gauge is on the average 200 g, with the rain gauge showing the highest amount ; 90% of the differences lies between -27,5% and +7,5%. It is proposed to use the forementioned 90% ranges as operational validation criteria for the quality of the measurement of the amount precipitation in the precipitation chemistry network.
 

Home / Documents and publications / The measurement of the amounts of precipitation in the Dutch National Precipitation Chemistry Network: rain gauge vs. rain sampler

RIVM Committed to health and sustainability
Menu