RIVM_Logo_Engels

Functional Design Integration BMNI/LMR

Functioneel Ontwerp Integratie BMNI/LMR

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt de meetnetconfiguratie van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) gepresenteerd. Het NMR zal opgebouwd worden uit de bestaande meetnetten van de Rampenbestrijdingsorganisatie van Binnenlandse Zaken, het Binnenlandse Zaken Meetnet Nucleaire Incidenten (BMNI), en van VROM/RIVM, het Landelijk Meetnet Radioactiviteit (LMR). Het NMR wordt een modulair opgebouwde meetnetconfiguratie, die zowel aan het RIVM als aan de Rampenbestrijdingsorganisatie van Binnenlandse Zaken voldoende radiologische meetgegevens moet aanleveren voor beider meetstrategieen. Koppeling van de huidige BMNI en LMR subsystemen van het NMR zal plaatsvinden door uitwisseling van gegevens met het centrale NMR systeem in Bilthoven. In het rapport worden de noodzakelijk geachte aanpassingen beschreven om het integratietraject zo doelmatig mogelijk te laten verlopen.

Synopsis

This report presents the monitoring network configuration of the National Radioactivity Monitoring Network (NRM). The NRM is to be constructed of the monitoring networks of the Fire Services Department of the Ministry of the Interior, the Interior Monitoring Network of Nuclear Incidents (BMNI), and of VROM/RIVM, the Dutch Monitoring Network (LMR). The NMR network will be a modular monitoring network configuration, providing radiological information for the measuring strategies of both RIVM and the Fire Services Department of the Ministry of the Interior. The joining of the BMNI and LMR subsystems will be executed by an exchange of data with the central NMR system in Bilthoven. This report describes the necessary adjustments to integrate the two monitoring networks as efficient as possible.
 

Home / Documents and publications / Functional Design Integration BMNI/LMR

RIVM Committed to health and sustainability
Menu