RIVM_Logo_Engels

Determination of non- and mono-ortho polychlorinated Biphenyls in background ambient air

Bepaling van non en mono-ortho gechloreerde biphenylen in achtergrond buitenlucht

Publiekssamenvatting

Een analytische methode is ontwikkeld voor de isomeer-specifieke bepaling van meervoudig gechloreerde biphenylen (PCB�s) in achtergrond buitenlucht. De gebruikte methodologie bestaat uit de monstername, isolatie en zuivering van PCB�s in extracten en analyse m.b.v. isotoop verdunning HRGC/MS. De analyse betreft de non en mono-ortho gesubstitueerde fractie, welke als de meest toxische congeneren worden beschouwd. De kwantificeringslimiet van de methode voor de verschillende congeneren lag tussen 0.01 en 0.08 pg/m3. De gemeten niveau�s als som van de congeneren in de buitenlucht varieerde tussen 3 en 5 pg/m3, met sommige omstandigheden met hogere concentraties. PCB 126, met een voorkomen van circa 30 pg/m was de belangrijkste congeneer op toxiciteitsbasis en droeg gemiddeld 77 % bij aan de berekende toxiciteits equivalentie hoeveelheid (TEQ) in luchtmonsters.

Synopsis

An analytical procedure has been developed for the isomer specific determination of polychlorinated biphenyls in background ambient air. The methodology uses Carbosphere� activated carbon and isotope dilution HRGC/MS for the isolation and analysis of the toxic fraction of PCBs in the presence of all other, less or non-toxic congeners. This toxic fraction includes the non-ortho and mono-ortho PCBs, which recently were assigned by a WHO/IPCS expert group on toxicity as being the most toxic congeners. The method provides quantification limits ranging from 0.01 to 0.08 pg/m3. Mean atmospheric levels for the sum of these congeners varied between 3.0 and 5.0 pg/m3 with some events with higher concentrations. PCB 126 typically present at 0.03 pg/m3 was found to contribute for 77 % of the total toxic equivalent (TEQ) values in air samples.
 

Home / Documents and publications / Determination of non- and mono-ortho polychlorinated Biphenyls in background ambient air

RIVM Committed to health and sustainability
Menu