RIVM_Logo_Engels

Supplementary investigation of two harbour sludge polders on which dwellings have been built

Aanvullend radiumonderzoek op twee met woningen bebouwde havenspeciepolders

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar radiumgehalten dat uitgevoerd is voor de locaties Steendijkpolder-zuid, Maassluis (STPZ) en Woudhoek-noord, Schiedam (WH). Het doel van het onderzoek is, voor een met havenspecie opgespoten polder zonder afdeklaag (STPZ), te bepalen of de variatie in het radiumgehalte van de bodem binnen het terrein voldoende groot is om hiermee de relatie tussen het radiumgehalte in de bodem en de radonconcentratie in woningen vast te stellen. Een tweede doel is, voor een soortgelijke polder met afdeklaag (WH), na te gaan of het mogelijk is de radon-infiltratie reducerende invloed van deze afdeklaag te bepalen. Uit de resultaten blijkt dat in de STPZ de variaties in het radiumgehalte binnen het terrein op zich voldoende zijn om hiermee samenhangende verschillen in radonconcentratie te mogen verwachten. De radium-variaties binnen WH zijn echter te klein om hier aantoonbare variaties in de radonconcentratie te mogen verwachten. Om iets te kunnen zeggen over het effect van een afdeklaag is het nodig WH te vergelijken met een andere locatie.

Synopsis

This report contains the results of an investigation of radium contents of the soil at the locations Steendijkpolder-zuid, Maassluis (STPZ) and Woudhoek-noord, Schiedam (WH). The aim of this investigation is to determine whether the variation of the radium content within a harbour sludge polder with no topsoil (STPZ) is sufficient to enable quantification of the relation between the radium content of the soil and the radon concentration in dwellings. The second goal is to determine whether it is possible to determine the reduction factor of a topsoil (WH) for radon infiltration. The results show that in the STPZ the variation of the radium content within the polder is large enough to justify the expectation that corresponding variations in radon concentrations will be found. In WH the assess the effect of the topsoil, WH should be compared to another location.
 

Home / Documents and publications / Supplementary investigation of two harbour sludge polders on which dwellings have been built

RIVM Committed to health and sustainability
Menu