RIVM_Logo_Engels

Reliability analysis of the NH3-emission computations for the Netherlands in 1992

Betrouwbaarheidsanalyse van de NH3-emissieberekeningen voor Nederland in 1992

Publiekssamenvatting

Door middel van analytische onzekerheidsberekeningen en modelsimulaties wordt de betrouwbaarheid geevalueerd van de atmosferische NH3-emissieberekeningen voor 1992, die zowel op lokale (5x5 km gebieden), regionale (verzuringsgebieden), als ook op nationale schaal (Nederland) bepaald zijn. De resultaten van de uitgevoerde analyse worden vastgelegd in de vorm van betrouwbaarheidsintervallen en betrouwbaarheidsfactoren. De invloed van de divere foutenbronnen op de betrouwbaarheid wordt onderzocht.

Synopsis

By means of analytical uncertainty computations and model simulations the reliability is assessed for the NH3-emission computations of 1992, on local (5x5 km grids), regional (acidification regions) as well as national scale (the Netherlands). Results are presented in terms of confidence intervals and reliability factors. It is studied how the various error sources affect the reliability.
 

Home / Documents and publications / Reliability analysis of the NH3-emission computations for the Netherlands in 1992

RIVM Committed to health and sustainability
Menu