RIVM_Logo_Engels

Hazardous Concentrations for Ecosystems (HCE): calculation with CATS models

'Hazardous Concentrations for Ecosystems' (HCE): berekening met CATS modellen

Publiekssamenvatting

Dosis-respons functies, uit laboratorium toxiciteitstoetsen, werden gebruikt om het effect van stoffen op voedselwebben te voorspellen. Directe effecten van Chloorpyrifos (CPF), zoals vastgesteld in microcosmos experimenten, konden goed worden voorspeld op basis van toxiciteitstoetsen in het laboratorium. De aard van de indirecte effecten van CPF op functionele groepen kon ook voorspeld worden. Indirecte en/of directe toxische effecten leiden tot biomassaveranderingen in het voedselweb. Voorgesteld wordt om 5% biomassa-afwijking t.o.v. de controle als grens te laten fungeren voor de Hazardous Concentration for Ecosystems (HCE). HCE's zijn berekend voor cadmium, CPF, DTDMAC en TBT, en zijn altijd hoger dan huidige Grenswaarden. De betekenis van de HCE wordt besproken.

Synopsis

Dose-response functions were fitted on data from laboratory toxicity tests and were used to predict the response of functional groups in food webs. Direct effects of Chlorpyrifos (CPF), as observed in microcosm experiments, could be modelled adequately by incorporating dose-response functions in a CATS model. Indirect effects of CPF on functional groups, resulting from direct toxicity, could be predicted with the model too. The ecosystem response to toxicants was used to propose a quality standard called the Hazardous Concentration for Ecosystems (HCE). The HCE is based on both direct and indirect effects and is reached at a proposed 5% deviation of control biomass. The calculated HCEs for cadmium, Chlorpyrifos and DTDMAC are higher, but within two orders of magnitude of (proposed) Limit Values. The discrepancies are discussed.
 

Home / Documents and publications / Hazardous Concentrations for Ecosystems (HCE): calculation with CATS models

RIVM Committed to health and sustainability
Menu