RIVM_Logo_Engels

Testing protocol of construction materials to the immission standards of the Administrative Order for Construction

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft: 1. De mathematisch statistische onderbouwing van de toetsing van partijen voor de handhavingscontrole, 2. Een inschatting van de totale variantie van de partij ten gevolge van de specifieke variantie van de partij (heterogeniteit) en de meetfout. 3. Berekening van de afkeurwaarde. 4. Het effect van de gemaakte keuzes op de kans op goedkeuring en op de hoogte van de afkeurwaarde. 5. Het effect van de wijze van toetsing op: - De bescherming van de bodem. - De herbruikbaarheid van bouwmaterialen. - De kosten van de toetsing. 6. Voorstel voor een toetsingsprocedure.

Synopsis

This report describes: 1. The mathematical, statistical argumentation of the testing of batches for the enforcement check, 2. an estimation of the total variance of the batch as a result of the specific variance of the batch (heterogeneousness) and the measurement error, 3. Calculation of the rejection value, 4. The effect of the choices on the acceptance chance and on the height of the rejection value, 5. The effect of the testing method on: - the protection of the soil - the re-usability of construction materials - the costs of the testing 6. Proposal for a testing procedure.
 

Home / Documents and publications / Testing protocol of construction materials to the immission standards of the Administrative Order for Construction

RIVM Committed to health and sustainability
Menu