RIVM_Logo_Engels

A data model for an exposure assessment database for consumer products

Een datamodel voor een blootstellingsanalyse van consumentenproducten

Publiekssamenvatting

Om in staat te zijn standaardwaarden te gebruiken in de blootstellingsanalyse van consumentenproducten, categoriseerde Van Veen consumentenproducten in een beperkt aantal categorien en werd een overzicht van de geschikbare gegevens gemaakt. Via een database zullen gegevens beschikbaar gemaakt worden voor gebruikers en computerapplicaties. Het rapport beschrijft de structuur en de gegevens van zo'n database, gebruikmakend van een gegevensmodel. Dit gegevensmodel zal gebruikt worden om een relationele database op te zetten, die de standaardwaarden en -scenario's voor de blootstellingsanalyse bevat. De centrale entiteit in het gegevensmodel is het product. Het product is verbonden met de contact-, blootstellings- en opnamescenarios, zowel op een directe manier, om specifieke data op te slaan, als indirect via de productcategorie, om standaardwaarden op te slaan. Het product is ook verbonden met entiteiten die informatie over het product bevatten, zoals de samenstelling, de producent en literatuurreferenties.

Synopsis

In order to provide default values for the exposure assessment of consumer products, the author categorized consumer products into a limited number of categories and made an inventory to available data. To make this categorization and the data available for users and computer applications, a database is necessary. The structure and contents of this consumer product defaults database are described by a data model. The data model will be used to set up a relational database containing the defaults. The central entity in the model is the product. The product is linked to contact, exposure and uptake categories directly, if specific data are available, and indirectly via the product category, if defaults are needed. The product is also linked to a number of entities containing further information, such as its composition, its producer and literature references.
 

Home / Documents and publications / A data model for an exposure assessment database for consumer products

RIVM Committed to health and sustainability
Menu