RIVM_Logo_Engels

Bioavailability of dioxins and furans from soil

Publiekssamenvatting

Een onderzoek wordt beschreven naar de bepaling van de absolute biobeschikbaarheid van dioxinen en furanen bij honden door contact met verontreinigd bodemoppervlak. Deze biobeschikbaarheid is van groot belang voor een adequate risicoschatting ; de hond wordt beschouwd als een goed model voor de mens. Hiertoe werd aan twee honden intraveneus een mengsel van dioxinen en furanen toegediend; de plasmaspiegels werden gedurende 190 dagen gevolgd. Tevens werden aan twee andere honden gedurende 60 dagen voederbrokken met door dioxinen en furanen verontreinigde grond toegediend. Gedurende deze 60 dagen werden op verschillende tijdstippen plasmamonsters genomen en aan het eind de levers verzameld. Met modelonafhankelijke berekeningen kon geen goede schatting gemaakt worden van de biobeschikbaarheid. Met een eenvoudig Physiologically Based Pharmacokinetic model (PBPK model), waarbij de resultaten van beide experimenten kunnen worden gecombineerd, werden eliminatiehalfwaardetijden van 15 tot 60 dagen geschat en werd een biobeschikbaarheid tussen de 7 en 15% gevonden voor enkele congeneren. Door het geringe aantal ter beschikking staande metingen, zijn de resultaten slechts matig betrouwbaar, hoewel ze goed overeenstemmen met waarden gevonden bij koeien.

Synopsis

An experiment to estimate the absolute bioavailability of dioxins and furans from soil in dogs is described. To two dogs a solution of several dioxins and furans was administered intravenously ; the plasma levels were determined over a period of 190 days after administration. Two other dogs were fed for 60 days with dog food, mixed with soil contaminated by dioxins and furans. Blood samples were regularly taken during this period after which the dogs were sacrificed for sampling their livers. From the model independent pharmacokinetic analysis of the data, no estimate could be made of the bioavailability. Therefore a simple physiologically based pharmacokinetic model (PBPK model) was developed in which the data sets of both administration regimes could be combined for estimating the elimination half lives and the absolute bioavailability of some congeners. With this model half-lives of 15 to 60 days were estimated and a bioavailaibity of 7% to 15%. As there was only a limited number of data available the results are not very reliable. However, they are in good agreement with values found for cows.
 

Home / Documents and publications / Bioavailability of dioxins and furans from soil

RIVM Committed to health and sustainability
Menu