RIVM_Logo_Engels

Investigation of a screening battery for immunotoxicity of pharmaceuticals using verapamil as a model compound

Publiekssamenvatting

Van het geneesmiddel verapamil is geen in vivo immunotoxiciteit bekend. Deze verbinding is daarom getest als een negatieve controle ter verdere validering van een 28-daags oraal toxiciteits-onderzoek in de rat. Het protocol dat werd gehanteerd was aangevuld met zogenaamde Tier I immunotoxiciteitsparameters. Dit experiment was het laatste in een serie van vier, waarbij de bruikbaarheid van de Tier I testbatterij voor immunotoxiciteit werd onderzocht. Zoals verwacht werd geen aanwijzing voor potentiele immunotoxiciteit gevonden. In aansluiting op de gegevens van eerdere studies met geneesmiddelen kan worden geconcludeerd dat de Tier I aanpak in de rat geschikt is om potentiele immunotoxiciteit van geneesmiddelen op te sporen.

Synopsis

Verapamil is a calcium entry blocker without known immunotoxic potential in vivo. This pharmaceutical was tested in a 28-day repeated dose oral toxicity study in rats. The protocol was extended with Tier I immunotoxicity screening parameters. The experiment was one in a series of four experiments on the suitability of this Tier I approach for immunotoxicity testing of pharmaceuticals. As expected, no evidence of immunotoxic potential was found. Together with the studies performed previously, it is concluded that the rat Tier I approach is a suitable tool to detect the immunotoxic potential of pharmaceuticals.
 

Home / Documents and publications / Investigation of a screening battery for immunotoxicity of pharmaceuticals using verapamil as a model compound

RIVM Committed to health and sustainability
Menu