RIVM_Logo_Engels

Quality assurance for literature research

Kwaliteitsborging binnen literatuuronderzoek

Publiekssamenvatting

Literatuuronderzoek is een van de vele vormen van onderzoek die bij het RIVM worden uitgevoerd. Elke onderzoeker voert regelmatig literatuuronderzoek uit, hetzij als zelfstandig onderzoek, hetzij als onderdeel van een groter onderzoek. Net als op elk ander type onderzoek zijn op literatuuronderzoek kwaliteitseisen als reproduceerbaarheid en aantoonbare wetenschappelijke borging van toepassing. In deze leidraad worden aandachtspunten gegeven, die het mogelijk maken het proces van literatuuronderzoek gecontroleerd te laten verlopen. Hierbij wordt uitgegaan van de verschillende processtappen in literatuuronderzoek: probleemstelling en planning, recherche, selectie, verzameling, acceptatie, verwerking en rapportage. Deze processtappen worden beschreven. Bij elke processtap worden borgpunten aangegeven die het proces traceerbaar maken en wetenschappelijke betrouwbaarheid aantonen.

Synopsis

This report gives a guideline for performing literature research. In this guideline the process of literature research is described in several steps. With each step one or more control points are incorporated, which assure the tracability and scientific validity of the process.
 

Home / Documents and publications / Quality assurance for literature research

RIVM Committed to health and sustainability
Menu