RIVM_Logo_Engels

The Zutphen elderly study ; A study on lifestyle, chronic diseases and quality of life among elderly men

Publiekssamenvatting

Betreft de opzet en uitvoering van een onderzoek naar leefstijl, chronische ziekten en kwaliteit van leven bij oudere mannen. Dit onderzoek maakt deel uit van de FINE-studie welke een vervolg is op de 'Zeven Landen Studie' met als deelnemende cohorten Finland, Italie en Nederland. Het 35-jaars follow-up onderzoek vond van 1994 tot 1995 plaats. Het Nederlandse cohort werd gevormd door de 'Zutphen ouderen Studie'. Gebruikte vragenlijsten zijn als bijlagen aan dit rapport toegevoegd, evenals een lijst van recente publicaties over de 'Zutphen Ouderen Studie'.

Synopsis

This study is part of the FINE-study which is a continuation of the 'Seven Countries Study' ; the participating countries are Finland, Italy and the Netherlands. The 35-year follow-up survey took place in the period of 1994-1995. The 'Zutphen Elderly Study' is the Dutch contribution to the FINE-Study. Used questionnaires are enclosed together with a list of all recent publications based on the 'Zutphen Elderly Study'.
 

Home / Documents and publications / The Zutphen elderly study ; A study on lifestyle, chronic diseases and quality of life among elderly men

RIVM Committed to health and sustainability
Menu