RIVM_Logo_Engels

Background Documentation to Environmental Balance 97

Achtergronden bij: Milieubalans 97

Publiekssamenvatting

Volgens de Wet Milieubeheer, waarin de Milieuplanbureaufunctie van het RIVM is geformaliseerd, wordt jaarlijks een Milieubalans opgesteld waarin de kwaliteit van het milieu wordt beschreven in relatie tot eerder gerealiseerd milieubeleid.

Synopsis

An Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised.
 

Home / Documents and publications / Background Documentation to Environmental Balance 97

RIVM Committed to health and sustainability
Menu