RIVM_Logo_Engels

Exposure to PCDD/F's of Workers in the Electrofilter Ash Recycling Industry

Blootstelling aan PCDD/F's van Werknemers in de Reclycling Elektrofilteras Industrie

Publiekssamenvatting

Bloedmonsters van 17 werknemers van fabrieken waarin electrofilteras afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties wordt verwerkt in asfalt, werden onderzocht op PCDD/F's. Daarnaast werden monsters van employees, die in deze fabrieken werkten maar die niet in contact kwamen met elektrofilteras, onderzocht. Na afname werden de bloedmonsters opgewerkt en geanalyseerd met behulp van gecombineerde gaschromatografie-massaspectrometrie. Statistische analyse van de resultaten toonde aan dat in het algemeen de concentraties van PCDD/F's uitgedrukt in I-TEQ in het bloed van de blootgestelde werknemers niet hoger waren dan die van niet-blootgestelden en controlegroepen beschreven in de literatuur. Twee bloedmonsters vertoonden wel significant verhoogde concentraties, maar naar alle waarschijnlijkheid lag hieraan een analytisch artefact ten grondslag. Daarentegen waren de concentraties van de congeneer octachloor-dibenzo-p-dioxine in de monsters van de werknemers achtvoudig verhoogd ten opzichte van literatuurcontroles. Dit is een sterke aanwijzing voor additionele blootstelling van deze groep. Ook het gepoolde monster van de niet-blootgestelde employees vertoonde enigszins verhoogde OCDD-concentraties. Omdat er echter verschillende invloedsfactoren zijn die een dergelijke verhoging kunnen verklaren is het niet zeker dat dit wijst op additionele blootstelling van deze groep. Omdat OCDD een relatief lage toxiciteit bezit heeft de geconstateerde extra blootstelling geen consequenties voor de gezondheid van de werknemers.

Synopsis

Blood samples were obtained from 17 industrial workers involved in the production of asphalt filling material containing electrofilter ash from MSWIs. The latter material is contaminated with PCDD/Fs. In addition, five supposedly unexposed persons employed by the same industries were sampled. The samples were worked up and analysed for PCDD/Fs by combined gas chromatography-mass spectrometry. Statistical analysis of the results showed that in general I-TEQ values in blood from workers did not exceed those found in 'unexposed' persons and control groups described in the literature. Two blood samples contained significantly higher levels of PCDD/Fs (I-TEQ) than control blood, but this was probably due to analytical artefacts. Octachloro-dibenzo-p-dioxin (OCDD) concentrations in workers were on average eightfold as high as in literature controls and are therefore a strong indication of excess occupational exposure to PCDD/Fs. OCDD concentrations in unexposed persons also exceeded those in literature controls, but it is not sure that this can be attributed to excess exposure. Because of the relatively low toxicity of OCDD the excess exposure observed is as such inconsequential.
 

Home / Documents and publications / Exposure to PCDD/F's of Workers in the Electrofilter Ash Recycling Industry

RIVM Committed to health and sustainability
Menu