RIVM_Logo_Engels

Measurement of toxic potency in fresh waters in the Netherlands; Part A: Methods

Publiekssamenvatting

Dit onderzoek maakt deel uit van het RIVM-project 'Kartering Ecotoxicologisch Effect Stoffen' (KEES). Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van een serie methoden die zijn ontworpen om de toxiciteit van oppervlaktewater experimenteel te schatten. Het onbekende mengsel van organische verontreinigingscomponenten dat mogelijk aanwezig is in een monster oppervlaktewater wordt geconcentreerd en vervolgens ecotoxicologisch getoetst. Het aantal keren dat een watermonster moet worden geconcentreerd om waarneembare effecten teweeg te brengen wordt gebruikt als maat voor de toxische potentie. Het resultaat wordt uitgedrukt in termen van de fractie soorten die blootgesteld wordt aan concentraties boven hun respectievelijke 'No Observed Effect Concentratie' (NOEC). Deze fractie is gedefinieerd als de Potentieel Aangetaste Fractie soorten (PAF). De ontwikkelde methoden zijn in 1996 getest door 2-maandelijks de toxische potentie te bepalen van een 15-tal meetlocaties in de Rijn, de Maas en de Schelde.

Synopsis

This research is part of the RIVM project 'Kartering Ecotoxische Effecten Stoffen' (KEES ; Geographic Representation of Ecotoxicological Effects of Substances). The report gives a detailed description of a set of methods developed for assessing the toxicity of natural waters by experimental means. The unknown cocktail of organic pollutants present in samples of surface water is concentrated and tested ecotoxicologically. The number of times a given water sample needs to be concentrated before toxic effects are observed is used as a measure of the toxic potency of the water sampled. The results are reported in terms of the fraction of species for which the concentration in the environment exceeds the No Observed Effect Concentration (NOEC). This fraction is defined as the Potentially Affected Fraction of species (PAF). The methods developed have been tested in a pilot study a bimonthly evaluation of toxic potency at 15 stations along the Rivers Rhine, Meuse and Scheldt in the Netherlands during the year 1996.
 

Home / Documents and publications / Measurement of toxic potency in fresh waters in the Netherlands; Part A: Methods

RIVM Committed to health and sustainability
Menu