RIVM_Logo_Engels

Exposure of xenobiotics in food. Example compounds: Butyl benzyl phtalate (BBP), Benzo(a)pyrene and Fluoranthene

Blootstelling aan xenobiotica in voeding. Voorbeeldstoffen: Butyl benzyl phtalate (BBP), Benzo(a)pyreen en Fluorantheen

Publiekssamenvatting

Een tweetal 'ad-hoc' blootstellingsbeoordelingen van chemische stoffen in voedsel werden uitgevoerd om de algemene richtlijnen uit een eerder rapport te testen. De eerste beoordeling omvatte butyl benzyl phtalate (BBP), de tweede twee PAK's te weten benzo(a)pyreen en fluorantheen. Voor beide beoordelingen wordt beschreven hoe de gegevens over concentraties in voedsel verkregen werden en hoe deze concentraties vertaald zijn naar een dagelijkse inname voor een relevante bevolkingsgroep. De mediane inname van BBP bedroeg 0.144 mug/kg/dag voor 20 tot 70 jarigen. In de eerste 5 jaren ligt de inname ongeveer een factor 2 hoger. De mediane inname voor benzo(a)pyreen en fluorantheen is respectievelijk 2.712 en 17.937 ng/kg/dag. Knelpunten in de blootstellingsbeoordeling waren de beschikbaarheid van concentratiegegevens en de manier waarop de beschikbare computerprogramma's de gegevens samenvatten.

Synopsis

Two 'ad-hoc' exposure assessments for chemical compounds in food were handled in order to test the general outline proposed in a former report. The first assessment referred to the phtalate BBP (butyl benzyl phtalate) , the second to the PAHs benzo(a)pyrene and fluoranthene. For both assessments it is described how data on concentrations in food items were gathered and how these concentrations were translated in an intake for a relevant part of the population. Intake of BBP has a median of 0.144 mug/kg/day between 20 and 70 years of age. In the first 5 years of life, BBP intake is about double this value. The median intake for benzo(a)pyrene and fluoranthene was 2.712 and 17.937 ng/kg/day, respectively. Bottlenecks in the exposure assessment were identified in data availability and in the way the computer programs summarise the exposure data.
 

Home / Documents and publications / Exposure of xenobiotics in food. Example compounds: Butyl benzyl phtalate (BBP), Benzo(a)pyrene and Fluoranthene

RIVM Committed to health and sustainability
Menu