RIVM_Logo_Engels

Sampling results of the 1996 drinking water programme for a number of non-routine parameters

Resultaten van het meetprogramma drinkwater 1996 voor een aantal niet-routinematige parameters

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de meetresultaten van de bemonstering van een aantal niet-routinematige parameters, te weten barium en strontium, trichloorazijnzuur (TCA) en tribroomazijnzuur (TBA) en een zestal bestrijdingsmiddelen carbendazim, diuron, furalaxyl, ETU, mecoprop en 2,4-D. Er zijn dus geen bacteriologische parameters bepaald. Barium en strontium zijn aantoonbaar in het ruwe en reine water bij alle grond- en oppervlaktewaterpompstations. De aangetoonde concentraties barium blijven echter onder de de norm voor barium in drinkwater. In Nederland is er geen norm voor strontium in drinkwater. De meetwaarden voor TCA en TBA in het ruwe en reine water bij alle oppervlaktewaterpompstations liggen allen onder de desbetreffende aantoonbaarheidsgrenzen. Van de onderzochte bestrijdingsmiddelen zijn slechts in 2 monsters concentraties aangetoond in het grondwater van waarnemingsfilters bij een aantal geselecteerde freatische grondwaterpompstations. In de overige monsters zijn de onderzochte bestrijdingsmiddelen niet aangetoond. De verkregen resultaten leveren geen problemen op voor de volksgezondheid.

Synopsis

This report gives an overview of the sampling results of several non-routine parameters: barium and strontium, trichloroaceticacid (TCA) and tribromoaceticacid (TBA) and the pesticides carbendazim, diuron, furalaxyl, ETU, mecoprop and 2,4-D. No bacteriological parameters were measured. Barium and strontium were demonstrable in both purified and unpurified water at all ground- and surface water-pumping stations. The concentrations of barium found were all below the maximum level for barium in drinking water. In the Netherlands there is no maximum level for strontium in drinking water. The measurements of TCA and TBA in purified and unpurified water at all surface water-pumping stations were all found to be below the demonstrable boundaries for the measurement method. Of all pesticides investigated, demonstrable sample concentrations were found in only two ground water observation filters located at a number of freatic ground water-pumping stations. In all other samples no trace was found of the pesticides under investigation. The results found will not present any problems for public health.
 

Home / Documents and publications / Sampling results of the 1996 drinking water programme for a number of non-routine parameters

RIVM Committed to health and sustainability
Menu