RIVM_Logo_Engels

The accumulation of soil contaminants in crops, location-specific calculation based on the CSOIL module. Part I Evaluation and suggestions for model development

De accumulatie van de bodem verontreinigende stoffen in gewassen, locatie-specifieke berekening gebaseerd op de CSOIL module. Deel I Evaluatie en suggesties voor model ontwikkeling

Publiekssamenvatting

Voor de humane blootstelling aan bodemverontreinigende stoffen via de consumptie van planten is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van locatie-specifieke risico-inschattingen. Deze inschattingen van het actuele risico zijn nodig voor beslissingen om te saneren. In het rapport wordt voortgebouwd op de module voor plantenopname van verontreinigende stoffen in het CSOIL model (v. 7.1) voor de berekening van de Nederlandse interventiewaarden op basis van potentiele risico-inschattingen. Voor ongeveer de helft van de onderzochte verontreinigende stoffen blijkt de route via consumptie van planten 80% of meer bij te dragen aan de totale blootstelling. In dit rapport wordt de aandacht in de eerste plaats gericht op de invloed van het bodemtype op de accumulatie van bodemverontreinigende stoffen in planten en er wordt ingegaan op de consequenties van de keuze van gewassen in het model. Er is een onderzoek gedaan naar alternatieve modellen. Voor metalen lijkt het Duitse UMS model een goede aansluiting te geven. Voor organische stoffen is de beschrijving van het transport van de verontreinigende stoffen door de stengels en bladeren een zwak punt in de CSOIL module. Dit onderdeel zou voor de opname door bladgewassen kunnen worden verbeterd met behulp van het model van Trapp en Matthiess. Dit model is ook ingebouwd in het EUSES-model (Europees Uniform Systeem voor de Evaluatie van Stoffen), maar is nog niet gevalideerd.

Synopsis

In relation tot the decision to undertake remedial action on a site the possibilities are reviewed of location-specific estimations of human exposure by consumption of crops grown on that site. The model CSOIL is used for the calculation of the Dutch intervention values on basis of assessment of potential risks. The plant module of CSOIL (v. 7.1) is used as a basis to develop the aspect of accumulation in plants from potential to actual risk-assessment. According to calculations with CSOIL for about half of the reviewed soil contaminants the total estimated human exposure is based for 80% or more on the consumption of crops from the contaminated area. In this report the main attention is given to the impact of soil parameters on the amounts of soil contaminants in consumed crops and the choice of crops in the model. Alternative models are reviewed. For metals the German UMS model seems to be useful. For organic contaminants the description of the transport of compounds to plant stems and leaves is a weak point in the CSOIL module. This part can possibly be improved for leafy crops by applying the Trapp en Matthiess model. This model is also being used in the EUSES-model (European Uniform System for the Evaluation of Substances), but is not yet validated.
 

Home / Documents and publications / The accumulation of soil contaminants in crops, location-specific calculation based on the CSOIL module. Part I Evaluation and suggestions for model development

RIVM Committed to health and sustainability
Menu