RIVM_Logo_Engels

Intercomparison campaign of Contracted Partner Institutes 1997

Ringonderzoek waakvlaminstituten 1997

Publiekssamenvatting

Regelmatig worden oefeningen gehouden om het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, of onderdelen daarvan, te testen. Oefeningen met de waakvlaminstituten (WVI) maken daar deel van uit. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een ringonderzoek onder de WVIs gehouden in 1997. Een homogeen en een inhomogeen met 131I beladen koolpatroon en een watermonster voorzien van de nucliden 134Cs en 137Cs moesten gammaspectrometrisch worden geanalyseerd. Analyse van de monsters en rapportage van de meetresultaten moesten worden uitgevoerd binnen de tijd die is vastgesteld in het standaardmeetprotocol voor de WVI's in ongevalsomstandigheden. In dit ringonderzoek betekende dat voor koolpatronen en watermonster respectievelijk 2 en 24 uur. Rapportage is in de meeste gevallen binnen de gestelde tijd gebeurd. Voor het inhomogeen beladen koolpatroon liggen de resultaten binnen 25% van de geaccepteerde referentiewaarde (GRW). Voor het homogene koolpatroon is dit 40%. Echter, in de praktijk zal een koolpatroon beladen zijn volgens een exponentieel profiel en kan worden verwacht dat de resultaten binnen 20% liggen van de ware waarde. De resultaten voor het watermonster liggen binnen 5% van de GRW. Hoewel de resultaten voor 134Cs meestal zijn gecorrigeerd voor coincidentie, bedraagt de systematische afwijking circa 4% voor dit nuclide. De resultaten van het ringonderzoek zijn voldoende tot goed in het licht van de doelstelling van de metingen tijdens ongevalsituaties.

Synopsis

The Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response (EPR) is trained frequently. Intercomparison campaigns and exercises are part of this training for the Contracted Partner Institutes (CPI). The results of an intercomparison campaign in 1997 for the CPI are reported. Two carbon cartridges, one contaminated homogeneously and one inhomogeneously with 131I, and a water sample contaminated with 134Cs and 137Cs were analysed gammaspectroscopically. The results had to be faxed to RIVM within the time limits prescribed in the emergency protocols for CPI, i.e. 2 hours for the cartridges and 24 hours for the water sample. Most CPI reported in time. The results for the inhomogeneously contaminated cartridge are within 25% from the accepted reference value (ARV). For the homogeneously contaminated cartridge the results are within 40% from the ARV. In reality the contamination of the cartridge will have an exponential profile, with most of the activity in the first few millimeters. In this situation results can be expected to be within 20% from the true value. The results for the water sample are within 5% from the ARV. Although most CPI have applied corrections for coincidence summing for 134Cs there is still a systematic error of 4% for this nuclide. In regard of the requirements for measurements during emergency situations, the results of this intercomparison campaign are satisfactory.
 

Home / Documents and publications / Intercomparison campaign of Contracted Partner Institutes 1997

RIVM Committed to health and sustainability
Menu