RIVM_Logo_Engels

Performance characteristics of the TotalQuant ICP-MS technique in element analysis

Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

Publiekssamenvatting

TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard met slechts enkele elementen, waarbij de concentratie van alle overige elementen berekend kan worden met behulp van correctiefactoren voor de abundantie van de isotopen, ionisatieverschillen en spectrale storingen. Om spectrale storingen zo laag mogelijk te houden, is HNO3 als oplosmiddel te prefereren boven HCl, H2SO4 of HClO4. De juistheid lag voor de meeste elementen tussen 70-200% van de verwachte concentratie en het meetbereik lag tussen 20 ng/l tot 500 mg/l afhankelijk van het element. De reproduceerbaarheid was beter dan 10% (RSD).

Synopsis

TotalQuant is a quick ICP-MS technique used to determine the concentrations of all elements in the periodic system with the exception of H, N, O, F, inert gases and unstable (radio active) elements. The method uses correction factors for isotope abundancies, differences in ionisation and spectral interferences. The measuring range lies between 20 ng/l to 500 mg/l, depending on the element. The reproducibility is better than 10% RSD. The trueness is 70% to 200% of the expected value.
 

Home / Documents and publications / Performance characteristics of the TotalQuant ICP-MS technique in element analysis

RIVM Committed to health and sustainability
Menu