RIVM_Logo_Engels

The Integrated Monitoring Area Lheebroekerzand - The Netherlands Data of 1996

Publiekssamenvatting

Het monitoringsprogramma wordt uitgevoerd in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP/IM). Het belangrijkste doel van dit rapport is om de gegevens van 1996, gevraagd voor de internationale database in Helsinki (Finland), te verzamelen en te presenteren en daarnaast ook additionele resultaten van onderzoek uitgevoerd in het Lheebroekerzand te publiceren. Tevens dient dit rapport om medewerkende organisaties en vrijwilliggers te informeren over de vooruitgang en ontwikkeling van het monitoringprogramma zowel nationaal als internationaal. In 1996 bestond het biologische gedeelte van het monitoringprogramma uit een regelmatige inventarisatie van vogels, bladmineerders en vlinders evenals inventarisaties van de macrofauna aanwezig in het ven Kliplo en observaties aan naaldbomen ter bepaling van de vitaliteit. Het chemisch-fysische deel van het programma bestond uit meteorologische variabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid neerslag en instraling samen met chemische analyses van lucht , neerslag, bladeren, naalden, mossen en venwater. Voor zover mogelijk zijn de resultaten vergeleken met voorgaande jaren en met overige beschikbare gegevens. Verdere interpretatie van de resultaten van deze variabelen kan pas plaatsvinden als meer gegevens over een langere periode beschikbaar komen.

Synopsis

The objectives of this paper are to compile and present the 1996 monitoring data which are forwarded to the international database in Helsinki, Finland, in November 1997 and to inform participating organizations and volunteers on the scope and progress of the monitoring programme on a national and international level. Additional non-obligatory data are also reported. In 1996, the biological part of the integrated monitoring programme consisted of a regular inventory of birds, leafminers and butterflies in the monitoring area, as well as inventories of the aquatic macrofauna present in the moorland pool Kliplo and observations on the performance of pine trees. The chemical-physical part included meteorological variables like temperature, humidity, the amount of precipitation and irradiation, together with chemical analysis of air, precipitation, leaves, needles, mosses and pool water. Where possible, the series of data are described, interpreted and compared.
 

Home / Documents and publications / The Integrated Monitoring Area Lheebroekerzand - The Netherlands Data of 1996

RIVM Committed to health and sustainability
Menu