RIVM_Logo_Engels

Health care behind bars

Zorg Achter Tralies. Een onderzoek naar kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen

Publiekssamenvatting

In 1997 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen. Doel van het onderzoek was het geven van een algemene, brede beschrijving van kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg in de penitentiaire inrichtingen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg in deze inrichtingen. Het onderzoek, gericht op structuur- en procesaspecten van de zorg, is verricht bij alle 39 penitentiaire inrichtingen in Nederland. Met behulp van schriftelijke vragenlijsten zijn gegevens verzameld bij zowel zorgverleners (inrichtingsartsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en tandartsen en een steekproef van penitentiaire inrichtingswerkers), de directie als een steekproef van gedetineerden (N=821). De totale respons op het schriftelijke onderzoek bedroeg 77%. Daarnaast zijn bij 30 medische diensten interviews gehouden met een inrichtingsarts, een psycholoog en een verpleegkundige, waarin dieper in werd gegaan op de onderwerpen 'verslaving', 'hiv/aids' en 'suocide'. De resultaten laten zien dat op diverse punten verbetering mogelijk is. Aanbevelingen betreffen het ontwikkelen van een beleidskader voor de organisatie van de zorg en het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. Deze worden op aspecten uitgewerkt.

Synopsis

In 1997 the Dutch Inspectorate for Health Care carried out a study into the quality of health care in Dutch prisons. The goal of the study was to review, in general terms, the quality of health care in prisons and to formulate recommendations for improvements. The study focused on both structural and process-related aspects of prison health care. Data were collected in all 39 Dutch prisons and jails by means of questionnaires given to all care providers (doctors, psychiatrists, psychologists, nurses, dentists, physiotherapists and a selected sample of wardens), one member of each prison board and a selected sample of prisoners (N=821). In addition, interviews were held in 30 medical units with a doctor, a nurse and a psychologist in each, focusing in particular on addiction, HIV/AIDs and suicide. Results based on an overall response rate of 77% revealed a need for improvements, including development of a policy framework for the organization of health care in prisons and the development of a policy on quality.
 

Home / Documents and publications / Health care behind bars

RIVM Committed to health and sustainability
Menu