RIVM_Logo_Engels

Environmental Data Compendium 1999

Milieucompendium 1999. Het milieu in cijfers

Publiekssamenvatting

Deze publicatie is het eerste vervolg op een tweetal publicaties, namelijk de Achtergronden bij: Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en de Milieustatistieken voor Nederland van het CBS. In de eerste twee secties in het boek worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en het verbruik van natuurlijke voorraden gegeven. Vervolgens volgt er een sectie waarin de milieudruk als gevolg van deze ontwikkelingen in beeld worden gebracht. De milieudrukgegevens worden gepresenteerd per milieuthema en per doelgroep. De gevolgen van de milieudruk worden beschreven in de sectie Milieukwaliteit van verschillende compartimenten, zoals lucht, oppervlaktewater, bodem en grondwater. Ook de kwaliteit van het leefmilieu komt in deze sectie aan de orde. De veranderingen in de milieukwaliteit heeft invloed op de natuur en de volksgezondheid. Deze worden in de sectie effecten beschreven. Tenslotte zijn twee secties opgenomen waarin gegevens zijn opgenomen over de kosten van milieumaatregelen en over de relatie tussen milieu en economie volgens het systeem van de Nationale Rekeningen.

Synopsis

The first Environmental Data Compendium 1999 is published as a book and on the Internet. The Compendium gives a complete set of information with respect to the state of the Environment in the Netherlands. This Compendium is produced bij National Institute of Public health and the Environment (RIVM) and Statistics Netherlands (CBS).
 

Home / Documents and publications / Environmental Data Compendium 1999

RIVM Committed to health and sustainability
Menu