RIVM_Logo_Engels

PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems

Publiekssamenvatting

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw brengt risico's voor de milieukwaliteit met zich mee, die meer en meer geevalueerd worden met behulp van simulatie modellen. Het nieuwe PEARL model beschrijft het gedrag van bestrijdingsmiddelen in het bodem-plant systeem en de emissie van deze middelen naar de omgeving. Het model wordt gebruikt in combinatie met het hydrologisch model SWAP. Met het model kunnen verschillende gewas rotaties en toedieningsmethoden van bestrijdingsmiddelen worden doorgerekend. Het model houdt rekening met verschillende evenwichts- en niet-evenwichtssorptie mechanismen. Het transport van bestrijdingsmiddelen in de vloeibare en gasfases van het bodemsysteem wordt beschreven m.b.v. de convectie-dispersievergelijking. De afbraak wordt beschreven m.b.v. eerste-orde kinetiek, waarbij de afbraaksnelheid afhankelijk is van temperatuur, vochtgehalte en diepte. Het model berekent behalve het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de grond ook de volatilisatie naar de lucht, laterale drainage naar het oppervlaktewater en uitspoeling naar het grondwater.

Synopsis

The use of pesticides in agriculture presents risks to the environment, which are evaluated more and more by using computation models. The new PEARL model simulates the behaviour of pesticides in soil-plant systems and their emissions to the environment. The pesticide model is used in combination with the hydrological model SWAP. Various agricultural situations and ways of applying pesticides can be simulated. The model accounts for different sorption mechanisms, in equilibrium and non-equilibrium domains of the soil. Pesticide transport in the liquid and gas phases is described by a convection dispersion type equation, which is supplemented with sink terms. Comprehensive reaction schemes are processed in matrix form. The rate in first-order transformation kinetics is dependent on temperature, soil moisture content and depth in soil. Besides computing persistence and distribution of the pesticide compounds in soil, the model computes volatilisation into the air, lateral drainage to water courses and leaching to the groundwater.
 

Home / Documents and publications / PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems

RIVM Committed to health and sustainability
Menu