RIVM_Logo_Engels

The PIAMA project's Natural History study: data collection from parents of two-year-olds

De Natuurlijk Beloop studie van het PIAMA onderzoek: Verslag van de gegevensverzameling op de leeftijd van twee jaar

Publiekssamenvatting

Het RIVM onderzoek naar het natuurlijk beloop van astma heeft tot doel de incidentie vast te stellen van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen en het effect na te gaan van verschillende risicofactoren in een groep pasgeborenen uit de algemene bevolking die tot hun achtste jaar gevolgd zullen worden. Het onderzoek is opgezet in samenhang met een interventie-studie, waarin het effect van allergeen-dichte matrashoezen op het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij atopische kinderen wordt onderzocht en die wordt uitgevoerd door de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Academische Ziekenhuizen in Rotterdam en Groningen en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam. De Natuurlijk Beloop studie (NB) en de Interventie Studie (IS) vormen samen het PIAMA onderzoek (Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie). In de periode maart 1996 tot september 1997 werden aanstaande moeders geworven voor deelname aan het onderzoek. De deelnemende kinderen (n=3291 in de Natuurlijk Beloop studie) werden geboren tussen juli 1996 en oktober 1997. Met behulp van vragenlijsten zijn gegevens verzameld voor de geboorte en toen de kinderen resp. 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar oud waren. In dit rapport wordt de gegevensverzameling op de leeftijd van twee jaar beschreven. Van de oorspronkelijke 3291 deelnemers waren er 128 (3,8%) op de leeftijd van twee jaar geen deelnemer meer. Vragenlijsten voor tweejarige kinderen werden verstuurd naar 3167 deelnemers en geretourneerd door 3053 (96,4%) van hen. Een selectie van de verzamelde gegevens wordt in het rapport in de vorm van tabellen gepresenteerd. Deze betreffen vaccinaties, allergische en niet allergische gezondheidsklachten, voeding, vochtproblemen in de woning, blootstelling aan tabaksrook, verkeer in de woonomgeving, het gebruik van kinderopvang buitenshuis en de etnische achtergrond van de ouders. Vergelijking van de PIAMA deelnemers met enerzijds deelnemers die inmiddels definitief zijn uitgevallen en met anderzijds de bevolking van Nederland zoals beschreven in CBS statistieken wijst erop dat de PIAMA deelnemers waarschijnlijk een relatief hoog opgeleide en gezondheidsbewuste groep zijn. De gegevens die zijn verzameld t/m de leeftijd van twee jaar geven een beeld van de incidentie van gezondheidsklachten in die leeftijdsgroep en van de prevalentie van leefgewoonten en ling van astma en allergie. Wanneer over een aantal jaren ook gegevens over de uitkomstvariabelen beschikbaar komen, krijgen de nu verzamelde gegevens behalve beschrijvende ook verklarende waarde.

Synopsis

The PIAMA project's Natural History study: data collection from parents of two-year-oldsncidence of Asthma and Mite Allergy (PIAMA) project. PIAMA is a birth cohort study aimed at investigating prevention, incidence and risk factors pertaining to asthma and inhalation allergy. Recruitment of pregnant women for the PIAMA study took place between March 1996 and September 1997. The participating children (n=3291) in the Natural History study were born between July 1996 and October 1997. They will be followed until they are eight years old. Reported here is the collection of data on the children when they had reached the age of two. The data collection procedure and response to the questionnaire are described in detail. Results are summarised in tabular form. Of the original 3291 participants 128 (3.8%) were lost-to-follow-up before the age of two years. Questionnaires were therefore sent to 3167 parents and completed by 3053 (96.4%). Data collected covered potential risk factors in aspects of lifestyle and environment, such as nutrition, passive smoking, housing conditions, traffic near the home, use of day care and respiratory infections, as well as early signs and symptoms of allergy and asthma.
 

Home / Documents and publications / The PIAMA project's Natural History study: data collection from parents of two-year-olds

RIVM Committed to health and sustainability
Menu