RIVM_Logo_Engels

Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 2000

Publiekssamenvatting

In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2000. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigingen door GGD's, en op aangegeven gevallen bij de Inspectie Gezondheidszorg. Bij de vijf regionale keuringsdiensten werden over 2000, 309 explosies en 197 enkele gevallen gemeld, een vergelijkbaar aantal met 1999, maar lager dan het aantal meldingen in de periode 1995-1997. In totaal waren 1698 ziektegevallen betrokken bij de meldingen in 2000. De GGD's rapporteerden 7 onderzochte explosies van voedselinfectie en -vergiftiging, met 193 ziektegevallen. Bij de Inspectie Gezondheidszorg werden 903 patienten op individuele basis aangegeven. Nog eens 132 zieken werden gemeld gerelateerd aan de diverse aangegeven explosies. In totaal waren zo 1035 ziektegevallen bekend bij IGZ, een duidelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt verklaard door een relatief groot aantal omvangrijke explosies in 2000, met name restaurant-geassocieerde explosies en explosies in instellingen. Het totale aantal gemelde explosies was echter vergelijkbaar met de jaren ervoor (circa 70-90 explosies gemeld bij IGZ sinds 1995). Een mogelijke oorzaak van de infecties werd gevonden bij 14% van de meldingen aan de Keuringsdienst van Waren, bij 29% van de explosies onderzocht door GGD's en bij 14% van de individueel aangegeven ziektegevallen bij de Inspectie Gezondheidszorg. Virussen, waarvoor geen routinematig onderzoek plaatsvindt, zijn waarschijnlijk een belangrijker oorzaak van voedselinfecties in Nederland dan momenteel wordt aangenomen.

Synopsis

In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2000. Data are based on notifications by consumers to the Food Inspection Services, on standard reports of outbreaks investigated by Municipal Health Services and on statutory notifications by physicians to the Inspectorate for Health Care. At the five regional Food Inspection Services for 2000, 309 outbreaks and 197 sporadic cases of foodborne infections and intoxications were notified, a number comparable to 1999, but lower than reported numbers for 1995-1997. In total, 1698 cases were involved in these incidents. The Municipal Health Services reported 7 outbreak investigations of foodborne infections and intoxications in 2000, with a total of 193 cases. At the Inspectorate for Health Care, 903 patients were individually notified and another 132 were reported as linked to several outbreaks, in total 1035 patients. This was an increase compared to previous years. A probable cause for the foodborne infections and intoxications was found in 14% of the notifications at the Food Inspection Services, in 29% of investigated outbreaks reported by the Municipal Health Services, and in 14% of the patients individually notified to the Inspectorate for Health Care. Because viruses are not included routinely in the investigations, they are probably a much more important cause of foodborne infections than is currently recognized in the Netherlands.
 

Home / Documents and publications / Registration of foodborne infections and intoxications examined by Municipal Health Services and Food Inspection Services, 2000

RIVM Committed to health and sustainability
Menu