RIVM_Logo_Engels

A method to judge the internal risk of establishments with dangerous substances

Een methode voor het beoordelen van het risico voor werknemers van bedrijven met gevaarlijke stoffen

Publiekssamenvatting

Er is een methode gemaakt voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de risico's voor werknemers, zoals beschreven in het veiligheidsrapport. Uitgangspunt van de methode is een inrichting met een adequate veiligheidsbeheerssysteem. De beoordelingsmethode bestaat uit het controleren of alle benodigde informatie gegeven is, het vergelijken van het risico en de interne risiconormen van het bedrijf met een set van risiconormen en het steekproefsgewijs verifieren van de berekende kans van optreden van een scenario en de gevolgen. De beschreven beoordelingsmethode is een aanzet tot een complete en robuuste methode voor het beoordelen van de risico's van een inrichting voor de werknemers.

Synopsis

In the report, an assessment method is described for judging the acceptability of the internal risk of an establishment, as presented in the safety report. The starting point is an establishment with an adequate safety management system. The assessment method consists of checking to see whether the information required is given, comparing the risk and risk-acceptance criteria of the establishment with a set of normative risk criteria and verifying the correctness of the calculated scenario probability and the consequences for a sample set of scenarios. The assessment method represents a first step towards a complete and more rigorous method for judging the internal risk of an establishment.
 

Home / Documents and publications / A method to judge the internal risk of establishments with dangerous substances

RIVM Committed to health and sustainability
Menu