RIVM_Logo_Engels

National Air Quality Monitoring Network. 1996 results. Part 3. Region 6 Utrecht en Flevoland, Region 7 Gelderland, Region 8 Overijssel, Region 9 Noord-Nederland

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1996. Deel 3. Regio 6 Utrecht en Flevoland, Regio 7 Gelderland, Regio 8 Overijssel, Regio 9 Noord-Nederland

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 6 (Utrecht en Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) en 9 (Noord-Nederland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1996, de zomer van 1996, de winter van 1995-1996 en de periode van 1 april 1995 t/m 31 maart 1996 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.

Synopsis

This report presents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 6 (Utrecht & Flevoland), 7 (Gelderland), 8 (Overijssel) and 9 (Noord-Nederland) for the calendar year 1996, summer 1996, winter 1995-1996 and 1 April 1995 - 31 March 1996 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox, which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.
 

Home / Documents and publications / National Air Quality Monitoring Network. 1996 results. Part 3. Region 6 Utrecht en Flevoland, Region 7 Gelderland, Region 8 Overijssel, Region 9 Noord-Nederland

RIVM Committed to health and sustainability
Menu