RIVM_Logo_Engels

Acute exposure to chemical substances and the occurrence of chronic health effects. A report from an RIVM workshop

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een samenvatting van de presentaties en de discussie van een RIVM-workshop met de titel 'Acute blootstelling en chronische effecten'. Eenmalige blootstelling aan chemische stoffen kan in potentie chronische gezondheidsklachten induceren (bijv. ontwikkelingstoxiciteit, carcinogeniteit, immunotoxiciteit, allergie). Echter, wanneer de (vermeende) blootstelling aan chemische stoffen plaatsvindt tijdens een incident of ramp, kunnen er ook z.g. lichamelijk onverklaarde klachten ontstaan (bijv. hoofdpijn, geheugenproblemen, neus-, keel-, luchtwegklachten, vermoeidheid etc). Het doel van deze interne RIVM-workshop is om initiatieven en activiteiten op het gebied van chronische effecten en/of lichamelijk onverklaarbare klachten bij eenmalige blootstelling in kaart te brengen.

Synopsis

This report provides a summary of the presentations and the discussion at the RIVM workshop "Acute exposure and chronic effects". A single exposure to chemical substances can potentially induce long lasting health effects (e.g. developmental toxicity, carcinogenicity, immunotoxicity, allergy). However, when (presumed) exposure to chemicals involves a true incident or disaster, also medically unexplained symptoms may occur (headache, memory problems, upper respiratory tract complaints, fatigue etc2). The aim of the workshop is to identify ongoing activities and initiatives to deal with chronic and/or unexplained effects due to a single exposure to chemicals.
 

Home / Documents and publications / Acute exposure to chemical substances and the occurrence of chronic health effects. A report from an RIVM workshop

RIVM Committed to health and sustainability
Menu