RIVM_Logo_Engels

Coordination of care. A study into the care for people with a chronic condition

Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de achtergrondstudie die het RIVM en NIVEL hebben uitgevoerd ten behoeve van de IGZ-rapportage 'Staat van de Gezondheidszorg 2003'. De studie is bedoeld als een eerste verkenning van de (keten)zorg voor 15 chronische aandoeningen in Nederland. Het gaat daarbij niet om de zorginhoud zelf maar om de afstemming van de zorgverlening tussen de betrokken zorgaanbieders.

Synopsis

In this report the results of a background study of the care for people with a chronic condition are given. The study is performed by the NIVEL and RIVM at the request of the Health Care Inspectorate. It serves as a basis for the 'State of the Health Care 2003: Coordination of care for the chronically ill'. The study has a special focus on the coordination of care between health care providers.
 

Home / Documents and publications / Coordination of care. A study into the care for people with a chronic condition

RIVM Committed to health and sustainability
Menu