RIVM_Logo_Engels

Commissioning and performance testing of X-ray equipment. Recommendations for inspection parameters

Acceptatie- en statustesten van radiodiagnostische apparatuur. Aanbevelingen voor te inspecteren parameters

Publiekssamenvatting

In afwezigheid van Nederlandse richtlijnen voor kwaliteitscontroles van moderne (digitale) radiodiagnostische apparatuur, is aangegeven welke apparatuurparameters in ieder geval gecontroleerd moeten worden bij ingebruikname en periodieke controles (zogenaamde acceptatie- en statustesten). Acceptatie- en statustesten vormen een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging van radiodiagnostische apparatuur. Deze kwaliteitsborging moet bijdragen aan een goede beeldkwaliteit ten behoeve van een accurate diagnosestelling en een lage stralingsdosis voor de patient. Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in dit rapport de inhoud van acceptatie- en statustesten onderzocht. Deze blijkt in de huidige Nederlandse praktijk vaak nogal beperkt. Daarom is, grotendeels op basis van internationale richtlijnen en literatuur, een lijst gemaakt van te testen parameters, waarbij parameters zijn geidentificeerd waarvan bekend is dat ze regelmatig tekort schieten. Een groot deel daarvan heeft betrekking op de beeldkwaliteit en is daarmee essentieel voor een accurate diagnosestelling. De parameters die direct van invloed zijn op de patientendosis zijn van speciaal belang voor de patientveiligheid. Voor een aantal van deze parameters kunnen normen zoals beschikbaar uit de internationale literatuur worden gehanteerd, totdat actuele Nederlandse richtlijnen zijn opgesteld.

Synopsis

In the absence of Dutch guidelines for the quality control of modern (digital) X-ray equipment, crucial equipment parameters have been identified for commissioning and performance testing. Commissioning and performance testing are an essential part of the quality assurance of X-ray equipment. This quality assurance should contribute to an adequate image quality for an accurate diagnosis and a low radiation dose for the patient. A detailed review of commissioning and performance testing in the Netherlands was carried out for the Dutch Health Care Inspectorate. As these tests are often very limited in current Dutch practice, a comprehensive list of test parameters was compiled, based largely on international guidelines and literature. Parameters known to regularly exhibit shortcomings were identified from this list. A considerable number of these are related to image quality, which is essential for an accurate diagnosis. The parameters that directly affect the patient dose are crucial for patient safety. International standards from the literature can be used for several of these parameters until up-to-date Dutch guidelines have been compiled.
 

Home / Documents and publications / Commissioning and performance testing of X-ray equipment. Recommendations for inspection parameters

RIVM Committed to health and sustainability
Menu