RIVM_Logo_Engels

Ecological risk assessment of contaminated land - Decision support for site specific investigations

Ecotoxicologische beoordeling van verontreinigde grond - Beslissingsondersteuning voor locatiespecifieke onderzoeken

Publiekssamenvatting

Dit boek is het product van het door de EU-gefinancierde onderzoeksproject LIBERATION. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het duurzaam omgaan met verontreinigde bodem, met speciale aandacht voor organische stoffen. Het doel van het boek is om ondersteuning te bieden aan risicobeoordelaars en bodembeheerders bij hun besluitvorming over verontreinigde bodems. Het BOS is gebaseerd op een gelaagde aanpak en is onderverdeeld in drie stappen: - Stap 1. Beschrijving van de locatie en het bodemgebruik. - Stap 2. Bepalen van de ecologische aspecten. - Stap 3. Locatiespecifieke beoordeling (de Triade): Laag 1. Eenvoudige verkenning Laag 2. Uitgebreide verkenning Laag 3. Gedetailleerde beoordeling Laag 4. Volledige beoordeling. Elke van de lagen is gebaseerd op meervoudige bewijsvoering waarbij drie sporen van bewijs, namelijk Chemie, Toxicologie en Ecologie, worden gecombineerd. Het boek bevat bruikbare lijsten van technieken en gereedschappen die bruikbaar zijn voor de diverse sporen en lagen. Het boek heeft op een systematische wijze methodes om biobeschikbaarheid van verontreinigde bodem te bepalen, opgenomen in de ecologische risicobeoordeling. Hoewel de meeste methoden nog relatief nieuw zijn en daarnaast ook nog niet volledig gevalideerd en het nog een grote uitdaging is om alle onderliggende processen te begrijpen. Is er desondanks de hoop dat dit boek oproept tot discussie, verdere ontwikkeling van gereedschappen en bovenal stimuleert om meer praktische ervaring op te doen met locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling.

Synopsis

This book documents the outcome of the EU-funded research project 'LIBERATION', aimed at the development of a decision support system (DSS) for sustainable management of contaminated land with special focus on organic contaminants. The book is geared to providing guidance to risk assessors and stakeholders of contaminated land in their decision-making process. The DSS, which follows a stepwise approach, is divided into three different stages: - Stage I: Site characterisation and description of land use; - Stage II: Determination of ecological aspects and - Stage III: Site-specific assessment (The Triad) consisting of four tiers: 1. Simple screening; 2. Refined screening; 3. Detailed assessment and 4. Final assessment. Each of the tiers is based on a weight of evidence approach combining three lines of evidence (LoEs), Chemistry, Toxicology and Ecology. The book also contains useful lists of techniques and tools dedicated to each tier within the three LoEs. In this book it is shown how measures of bioavailability are systematically incorporated into a framework for ecological risk assessment of contaminated soil. However, most techniques for assessing bioavailability are relatively novel and hence not yet fully validated; the challenge to fully understand the underlying processes controlling bioavailability is still immense. Nevertheless, this book will hopefully generate a discussion, encourage further development of tools and, most important of all, promote more practical experience in site-specific evaluation of ecological risk.
 

Home / Documents and publications / Ecological risk assessment of contaminated land - Decision support for site specific investigations

RIVM Committed to health and sustainability
Menu