RIVM_Logo_Engels

The twelfth CRL-Salmonella workshop, 7 and 8 May 2007, Bilthoven, the Netherlands

Publiekssamenvatting

Op 7 en 8 mei 2007 organiseerde het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella een succesvolle bijeenkomst voor de Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella van alle Europese lidstaten. De bijeenkomst vond plaats in Bilthoven, Nederland. De workshop werd alweer voor het twaalfde jaar georganiseerd. Van ieder NRL was (minimaal) een deelnemer aanwezig. Verder waren er ook enkele gastsprekers aanwezig. In totaal namen 47 mensen deel aan de tweedaagse workshop. Het belangrijkste doel van de workshop was om de NRL's te informeren over de activiteiten van het CRL-Salmonella. Hiertoe werden door medewerkers van het CRL-Salmonella presentaties gegeven over de resultaten van de rondzendoefeningen (ringonderzoeken) waar de NRL's aan hadden deelgenomen. Ook werden de plannen voor het komende jaar besproken.Naast de activiteiten van het CRL, werden ook over diverse andere onderwerpen gediscussieerd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: zoonosen in Europa, WHO Global Salm-Surv programma, Salmonella Dublin in rundvee, Salmonella Typhimurium in kaas, onderzoek van de omgeving bij uitbraken, gebruik van serologische methoden voor het aantonen van Salmonella in varkens en pluimvee. De twee nieuwe Europese lidstaten, Roemenie en Bulgarije, waren voor het eerst aanwezig bij de workshop. De deelnemers van de NRL's uit deze landen vertelden kort iets over de activiteiten van hun instituten. Ook het NRL van de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonie was voor het eerst aanwezig en gaf een korte presentatie.

Synopsis

The Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella organised a successful meeting in Bilthoven, the Netherlands on 7 and 8 May 2007 for the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella of all Member States of the European Union. This was the twelfth year that the workshop was organised. Each NRL was represented by, at least, one participant, resulting in a total attendance of 47 people, including several guest speakers. The most important aim of the workshop was to bring the NRLs up to date on the activities of the CRL-Salmonella. Presentations by CRL-Salmonella staff members focused therefore on the results of the interlaboratory comparison studies (ring trials), in which the NRLs-Salmonella had participated. Plans for the coming year were also presented. Besides the activities of the CRL, other subjects included, zoonoses in Europe, the WHO Global Salm-Surv programme, Salmonella Dublin in cattle, Salmonella Typhimurium in cheese, the importance of environmental monitoring during outbreak investigations and the use of serological methods for the detection of Salmonella in pigs and poultry. Participating for the first time with short presentations on the activities of their institutes were NRL delegates from the two new European Member States, Romania and Bulgaria, and the NRL from the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
 

Home / Documents and publications / The twelfth CRL-Salmonella workshop, 7 and 8 May 2007, Bilthoven, the Netherlands

RIVM Committed to health and sustainability
Menu