RIVM_Logo_Engels

Benefits of noise measures

Publiekssamenvatting

Vermindering van omgevingsgeluid door het weg- en railverkeer in stedelijke gebieden in Nederland levert forse maatschappelijke baten op. Hierdoor worden gebieden nabij deze bronnen aantrekkelijker om te wonen en te bouwen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. Het RIVM inventariseerde de maatschappelijke baten van diverse geluidsmaatregelen, zoals stille banden, geluidsarm asfalt en geluidsschermen. Dit gebeurde aan de hand van Hedonic Pricing, een manier om de invloed van geluid op huizenprijzen te beoordelen. Ook is gekeken naar verschillen in grondprijzen voor gebieden die wel of niet geschikt zijn voor nieuwe woningbouw. Uit het onderzoek blijkt dat voor wegverkeer stille banden en geluidsarm asfalt het meest kosteneffectief zijn. Deze maatregelen pakken het geluid aan bij de bron. Geluidsschermen zijn minder kosteneffectief. Ook langs spoorwegen zullen bronmaatregelen forse baten opleveren. De totale omvang van de te realiseren baten bedraagt circa 7 miljard euro in de vorm van waardestijging van woningen en bouwgronden. De meeste van de gebieden grenzen aan stedelijke verkeerswegen en spoorwegen. Geluidsmaatregelen kunnen ook de waarde van natuur- en stiltegebieden verhogen. Deze waardetoename wordt geschat op ruim 60 miljoen euro, op grond van een hogere betalingsbereidheid bij bezoekers voor stiltekwaliteit. Het is echter meestal niet mogelijk om deze baten kosteneffectief te realiseren. Alleen in natuurgebieden die veel bezoekers trekken, zoals bijvoorbeeld het Nationaal Park 'Dwingelderveld' in Drenthe, kunnen de baten opwegen tegen de kosten.

Synopsis

Reduction of noise from road- and railway traffic will generate major social benefits in urban areas in the Netherlands. This will improve the environmental quality of residential areas and areas for new housing estate. This followed from an investigation carried out by the RIVM for the Dutch Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment. In the investigation benefits from noise measures, such as silent tires, quiet pavements and noise barriers were evaluated. The method of Hedonic Pricing was used to value the effect of noise on the market value of dwellings. Also the influence of reducing noise on the market value of building lands was investigated. In general measures at the source, such as silent tires, quiet pavements or tracks , appear to be highly cost-effective. Noise barriers seem less cost effective. The results of this study indicate that the total benefits from cost-effective noise measures amounts to 7 billion euros. The bulk of these benefits is be obtained alongside urban roads and railways. In addition to the social benefits from noise measures in dense built-up urban areas, benefits may also be attained by improving noise quality in nature areas and noise abatement zones in rural parts of the Netherlands. An indication based on the 'willingness to pay' of visitors for enjoying undisturbed nature amounts to over 60 million euros for all nature areas and noise abatement zones. In general, these benefits cannot be achieved cost-effectively. However, it is possible to find some areas with relatively large numbers of visitors where noise measures could prove cost-effective. One example in the Netherlands is the 'Dwingelderveld' National Park.
 

Home / Documents and publications / Benefits of noise measures

RIVM Committed to health and sustainability
Menu