RIVM_Logo_Engels

The colors of ageing - Economic aspects of health and health care

Publiekssamenvatting

Ingeklemd tussen demografie en economie is gezondheidseconomie bij uitstek een grijs gebied. Maar wel veelkleurig grijs. Dat blijkt als de economische aspecten van volksgezondheid en zorg vanuit het perspectief van de vergrijzing worden belicht. In de descriptieve gezondheidseconomie gaat het dan om de invloed van de demografie op de kosten van de gezondheidszorg. Anders dan vaak wordt gedacht is de invloed van leeftijd beperkt. Vooral de nabijheid van overlijden is bepalend voor de hoogte van de zorgkosten. Daarbij speelt comorbiditeit een belangrijke rol. In de normatieve gezondheidseconomie gaat het om de keuzen die de samenleving maakt om de volksgezondheid te bevorderen. Economische evaluaties kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen, maar het instrumentarium is nog lang niet uitgekristalliseerd, zeker niet als het om preventie gaat. Dit geldt zowel de waardering van kosten als de waardering van gezondheid en ongezondheid. Deze economische waarderingen zijn van grote betekenis voor een brede maatschappelijke visie op preventie en zorg. Bij gezondheidseconomie als kunst gaat het over de toepassing van economische inzichten in de praktijk. De kloof tussen wetenschap en beleid is groot, maar het loont zeker de moeite om deze te overbruggen. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Health is wealth.

Synopsis

This inaugural lecture deals with some health economic aspects of ageing. The 'red herring' debate is highlighted and demonstrated for the Dutch situation. Increased longevity is proven to lower the upward shift in health expenditure. From a normative perspective on health economics the role of health care costs in life years gained is discussed. It is argued that these costs inherently belong to state of the art economic evaluations, especially from the perspective of prevention. Given the importance of these costs, however, it is also concluded that from a societal perspective other costs and benefits should be included, such as productivity costs and economic benefits in the field of health promotion. It is important to implement economic insights in health policy and health care practice, for in the end everybody will benefit from that. Health is wealth.
 

Home / Documents and publications / The colors of ageing - Economic aspects of health and health care

RIVM Committed to health and sustainability
Menu