RIVM_Logo_Engels

EU Interlaboratory comparison study Food-II (2007) Bacteriological detection of Salmonella in minced beef

Publiekssamenvatting

Van de 30 Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) waren er 29 in staat hoge en lage concentraties Salmonella in rundergehakt aan te tonen. Vijf laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Een laboratorium kon ook tijdens deze herkansing niet voldoende presteren. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak hiervan is. Dit blijkt uit het tweede ringonderzoek georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor levensmiddelen. Het onderzoek is in november 2007 gehouden, de herkansing in februari 2008. Europese lidstaten zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tijdens dit ringonderzoek is ook onderzocht welke van de drie gebruikte analysemethoden de beste was om de Salmonellabacterie in rundergehakt aan te tonen. Een van de internationaal gestandardiseerde methoden voor Salmonella in levensmiddelen blijkt niet de optimale methode te zijn. Hiermee werd slechts in 69% van de monsters Salmonella aangetroffen. De internationaal voorgeschreven methode om Salmonella in dierlijke mest aan te tonen behaalde het beste resultaat (86%). Om de uitvoering van de laboratoria beter te kunnen testen zijn lagere besmettingsniveaus gebruikt dan in eerdere studies. Voor dit ringonderzoek kreeg ieder laboratorium een pakket toegestuurd met rundergehakt en 35 gelatine capsules met melkpoeder van verschillende besmettingsniveaus Salmonella. De laboratoria moesten volgens voorschrift gehakt en capsules samenvoegen en onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella.

Synopsis

From the 30 European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella, 29 were found to be able to detect high and low levels of Salmonella in minced beef. However, five laboratories did require a follow up test to reach this level. One laboratory was still unable to produce satisfactory results in the follow up test. The reasons for this failure are currently being investigated. These results were shown in the second interlaboratory comparison study on food, organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The CRL for Salmonella is part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The comparison study was conducted in November 2007, with the follow up in February 2008. All European member states (MS) are obliged to participate in this study. The study also investigated what the best method for detecting Salmonella in minced beef was out of three methods regularly used. One of the detection methods standardised at international level for the detection of Salmonella in food was found not to be the most effective. Only 69% of the samples tested with this method were found to be positive. The internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples gave the best results (86%). In order to improve the performance testing of the laboratories, lower levels of contamination were used in the tests compared to earlier studies. For this study, each laboratory received a package containing minced beef and 35 gelatin capsules containing Salmonella spp. at different levels. The laboratories were instructed to spike the minced beef with the capsules and test the samples for the presence of Salmonella.
 

Home / Documents and publications / EU Interlaboratory comparison study Food-II (2007) Bacteriological detection of Salmonella in minced beef

RIVM Committed to health and sustainability
Menu