RIVM_Logo_Engels

Cost-effectiveness of prevention and cure

Kosteneffectiviteit van preventie en zorg. Vergelijking preventieve en curatieve interventies

Publiekssamenvatting

Een literatuurverkenning naar de vergelijkbaarheid tussen kosteneffectiviteitanalyses van preventieve en curatieve interventies. De kosteneffectiviteitsanalyses van preventieve en curatieve interventies, zoals die in de gezondheidseconomische literatuur worden gerapporteerd, zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Het blijkt niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over wat nu doelmatiger is: preventie of zorg. Zowel voor preventieve als curatieve interventies worden gunstige en minder gunstige kosteneffectiviteitsratio's gerapporteerd. Dit blijkt uit een literatuurverkenning, waarbij voor de ziektebeelden beroerte en dikkedarmkanker de kosteneffectiviteit van interventies op verschillende momenten in de keten van preventie naar zorg in kaart is gebracht. Deze verkenning is voortgekomen uit een vraag van het ministerie van VWS naar de vergelijkbaarheid van kosteneffectiviteitsanalyses van preventieve en curatieve interventies. Zowel voor beroerte als dikkedarmkanker worden in de literatuur op enkele aspecten van kosteneffectiviteitsanalyses (uitkomstmaat, referentiescenario, tijdshorizon, discontovoet, onderzoeksmodel en presentatie van onzekerheid) grote onderlinge verschillen tussen de preventieve en curatieve interventies gevonden. Het is daarom niet direct mogelijk om op basis van de resultaten uit meerdere kosteneffectiviteitsanalyses een afgewogen uitspraak te doen over de optimale verdeling van het gezondheidszorgbudget over preventieve of curatieve interventies. Om de onderlinge vergelijkbaarheid groter te maken is een extra stap nodig, zoals het aanbrengen van restricties bij het opzetten van nieuwe kosteneffectiviteitsanalyses, het op een gedegen manier interpreteren, samenvatten en wegen van de bestaande literatuur en het toepassen van correcties op onvergelijkbare aspecten.

Synopsis

A literature review on the comparability of cost-effectiveness analyses of preventive and curative interventions. Cost-effectiveness analyses on preventive and curative interventions as reported in literature are not comparable automatically. It is not possible to do a general pronouncement on what is more cost-effective: prevention or care. Both for prevention and care, favourable and unfavourable cost-effectiveness ratio's have been reported. This can be concluded from an explorative literature review on cost-effectiveness of preventive and curative interventions for stroke and colorectal cancer. This report is the results on a question of the Ministry of Health, Welfare and Sport on the comparability of cost-effectiveness of preventive and curative interventions. Both for stroke and colorectal cancer, large differences have been found at different aspects of cost-effectiveness analyses (i.e. outcome measures, reference, time horizon, discount rate, study design, and presence of uncertainty). Therefore, results from cost-effectiveness analyses cannot automatically be used as input for policy questions regarding prioritizing over diseases or optimal resource allocation over prevention or care. An extra step is needed to make cost-effectiveness ratio's more comparable. This can be done by performing new cost-effectiveness analyses with high demands on consistency, or to interpret, summarize, and analyze the literature in a systematically way, or to do corrections on non-comparable aspects.
 

Home / Documents and publications / Cost-effectiveness of prevention and cure

RIVM Committed to health and sustainability
Menu