RIVM_Logo_Engels

Overweight and psychological problems: what is the joint prevalence?

Publiekssamenvatting

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de mate waarin overgewicht en psychische problemen tegelijkertijd voorkomen en de mate waarin mensen met overgewicht psychische problemen hebben. Hiertoe zijn statistische analyses uitgevoerd van verschillende Nederlandse gegevensbronnen. Het is gebleken dat overgewicht en psychische problemen zich tegelijkertijd kunnen voordoen. Bij kinderen komen deze gezondheidsproblemen minder vaak tegelijk voor (1 procent) dan bij volwassenen (5-9 procent). Bij kinderen is een duidelijk rechtlijnig verband te zien tussen lichaamsgewicht en psychische problemen: hoe zwaarder ze zijn, hoe vaker ze deze problemen ervaren. Ter illustratie, van de obese kinderen heeft 19 tot 29 procent psychische problemen ten opzichte van 6 tot 19 procent onder kinderen met matig overgewicht en 5-15 procent onder kinderen met een gezond gewicht. Bij volwassenen is er eerder sprake van een J- of U vormig verband; psychische problemen komen vooral voor bij volwassenen met obesitas (16 tot 17 procent) en volwassenen met ondergewicht (8 tot 23 procent). In het onderzoek is ook de aanwezigheid van overgewicht in combinatie met emotionele uitputting onder Nederlandse werknemers nagegaan. Van alle Nederlandse werknemers heeft 6 procent tegelijkertijd met deze gezondheidsaandoeningen te maken.

Synopsis

At the request of the Ministery of Health, Welfare and Sport (VWS), the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) has examined the joint prevalence of overweight and psychological problems, and the extent to which overweight people perceive psychological problems. In doing so, statistical analyses have been conducted using different Dutch databases. It appeared that overweight and psychological problems occur at the same time. The joint prevalence among children is less (1 percent) than among adults (5-9 percent). Among children, there is a clear linear association between body weight and psychological problems: the more weight, the more pscyhological problems they perceive. To illustrate, 19 to 29 percent of the obese children perceives psychological problems versus 6 to 19 percent among those with moderate overweight, and 5 to 15 percent among healthy weight children. Among adults, there is rather a J- or U shape pattern; psychological problems are most prevalent among those with obesity (16 tot 17 percent) and among those with underweight (8 tot 23 percent). This study has also determined the presence of overweight in combination with emotional exhaustion among Dutch employees. Of all Dutch employees, 6 perscent has a joint prevalence of these two health problems.
 

Home / Documents and publications / Overweight and psychological problems: what is the joint prevalence?

RIVM Committed to health and sustainability
Menu