RIVM_Logo_Engels

Risk factors for food allergy

Publiekssamenvatting

Het is niet duidelijk welke externe factoren het risico op voedselallergie kunnen verhogen. Het is daarom niet mogelijk om wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen op te stellen om het risico op voedselallergie te verlagen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM. Er zijn aanwijzingen dat voedselallergie steeds vaker voorkomt. Deze toename kan niet verklaard worden door genetische veranderingen en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door veranderde blootstelling aan externe factoren, zoals wijzigingen in ons dieet of van onze levensstijl. Om aanbevelingen op te kunnen stellen om het risico op voedselallergie te verlagen is het belangrijk om inzicht te krijgen in externe factoren die van invloed zijn op voedselallergie. Voedselallergie komt voor bij 2 tot 6% van de kinderen en 2 tot 3% van de volwassenen. Deze aandoening heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Door per ongeluk producten te eten die het allergeen bevatten dat iemand niet verdraagt kunnen zelfs levensbedreigende symptomen ontstaan. In deze literatuurstudie is gezocht naar de invloed van ziekteverwekkers, giftige stoffen, voeding en levensstijl op voedselallergie. Voor het merendeel van deze factoren blijken te weinig studies te zijn uitgevoerd of spreken de resultaten uit studies elkaar tegen. Er is beperkt bewijs dat inname van visoliesupplementen gedurende de zwangerschap het risico op ei-allergie verlaagt, maar deze bevindingen moeten in grotere klinische studies worden bevestigd. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het uitstellen van de introductie van voedselallergenen in het dieet van baby's tot na de leeftijd van zes maanden een mogelijke risicofactor is. Momenteel loopt er een aantal klinische studies om deze aanwijzingen verder wetenschappelijk te onderbouwen.

Synopsis

The current state of knowledge on external factors that can increase the risk of food allergy is insufficient. It is therefore not possible to formulate recommendations aimed at reducing the prevalence of food allergy. These are the conclusions presented in a literature survey conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). There are indications that the prevalence of food allergy is increasing. This increase cannot be explained by genetic changes and may be explained by alterations in exposure to external factors, such as changes in diet or lifestyle. The importance of gaining insight into the external factors impacting on the development of food allergy is therefore important, since this information can be used to formulate specific recommendations to reduce the risk of food allergy. The prevalence of food allergy varies from 2% to 6% in children and from 2% to 3% in adults. Food allergy has a negative impact on the quality of life. The accidental consumption of products that contain the food allergen can even induce life-threatening symptoms. In this literature study, the RIVM inventoried the impact of microbes, environmental toxicants, diet and lifestyle on the development of food allergy. The effects of the majority of these external factors on food allergy could not be determined because there were either too few studies or the results of different studies were conflicting. There is limited evidence that the consumption of fish oil supplements during pregnancy reduces the risk of egg allergy, but these findings need to be confirmed in larger clinical trials. There are also indications that the delayed introduction of food allergens in the diet of infants is a risk factor; a number of clinical studies are currently investigating this hypothesis.
 

Home / Documents and publications / Risk factors for food allergy

RIVM Committed to health and sustainability
Menu