RIVM_Logo_Engels

Costs and benefits of workplace health promotion : Literature study to economic evaluations on mental health and obesity

Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek : Literatuuronderzoek naar economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en overgewicht

Publiekssamenvatting

Economische evaluaties van interventies voor werknemers gericht op psychische problemen of overgewicht komen tot uiteenlopende schattingen van de verhouding tussen kosten en baten. De methodologische kwaliteit van de studies laat vaak te wensen over. Ook zijn er nog veel vraagtekens bij de effectiviteit van de verschillende interventies en programma's. Dit blijkt uit literatuuronderzoek waarin de beschikbare kennis op dit gebied is samengevat. Het onderzoek beperkte zich tot interventies gericht op psychische problemen en overgewicht. Interventies gericht op preventie en behandeling van psychische problemen op de werkplek lijken een positieve balans tussen kosten en baten te hebben, maar de kwaliteit van de economische evaluaties was niet optimaal. Programma's gericht op werkhervatting door werknemers die verzuimen wegens psychische problemen lieten geen gunstige verhouding tussen kosten en baten zien. Bedrijfsgezondheidsprogramma's gericht op beweging en voeding lijken over het algemeen een gunstige verhouding tussen kosten en baten te hebben, maar dat wordt niet bevestigd in studies met een gerandomiseerde opzet. Gezondheidsbevordering op de werkplek is een belangrijk instrument in het kader van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor daadwerkelijke implementatie van deze interventies is het nodig dat werkgevers inzicht krijgen in de verhouding tussen kosten en baten. Dit literatuuronderzoek geeft aan dat dit inzicht op dit moment nog beperkt en onvolledig is.

Synopsis

Economic evaluations of workplace mental health or overweight interventions yield differing estimates of the ratio between costs and benefits. The methodological quality of the studies leaves room for improvement. Further, there are still many question marks about the effectiveness of the different interventions. These conclusions were drawn from a literature study that summarised the available evidence on this topic. The literature study was limited to workplace interventions aimed at mental health problems and overweight. Interventions aimed at the prevention and reduction of mental health problems seem to result in a positive ratio between the costs and benefits, while those interventions aimed at return-to-work of sick-listed workers due to mental health problems do not seem to be cost-beneficial. Workplace physical activity and diet interventions generally show a favourable balance between the costs and benefits, although this is not supported by studies with a randomized controlled design. Workplace health promotion is an important tool in the context of sustained employability. For the actual implementation of such interventions, it is necessary that employers get insight into the balance between the intervention costs and the benefits. The current literature study shows that such insight is currently lacking as well as incomplete.
 

Home / Documents and publications / Costs and benefits of workplace health promotion : Literature study to economic evaluations on mental health and obesity

RIVM Committed to health and sustainability
Menu