RIVM_Logo_Engels

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant : 2010

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2010

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de kerncentrale Borssele. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2010. Enkele verschillen in dat jaar betreffen radionucliden in afvalwater met een grote neiging tot adsorptie aan vaste deeltjes. Deze verschillen komen voort uit de inhomogene verdeling van activiteit in een watermonster en zijn daardoor nauwelijks kleiner te maken. De vergelijking in de 3H data in afvalwater was acceptabel, maar minder goed dan vorig jaar. In ventilatielucht is de overeenstemming in 2010 doorgaans redelijk tot goed, met uitzondering van 14C. Het RIVM heeft in 2010 acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar gedurende een week door KCB zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

Synopsis

Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the nuclear power plant at Borssele. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Borssele plant. The two different sets of measurements are generally in agreement, as is also the case in 2010. The agreement in the activity concentrations of gamma emitters in waste water was reasonable. For 3H the agreement was acceptable, but not as good as the year before. A few major discrepancies that were observed in 2010 concern the presence of 14C found in the ventilation air samples. The RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by KCB at various time points dispersed throughout 2010. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).
 

Home / Documents and publications / Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant : 2010

RIVM Committed to health and sustainability
Menu