RIVM_Logo_Engels

The crystal form of titanium dioxide nanoparticles influences the effect on the immune system

Publiekssamenvatting

Het gebruik van gefabriceerde nanodeeltjes is wijdverbreid en neemt nog steeds toe. Om deze reden is er behoefte om te weten welk effect ze hebben op de gezondheid van de mens. In dat verband heeft het RIVM onderzocht wat risico's van blootstelling aan synthetische nanodeeltjes zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van haarspray of zonnebrand in sprayvorm. Hieruit blijkt dat een bepaalde kristalvorm van titaniumdioxide-nanodeeltjes effect hebben op het immuunsysteem. Zij beïnvloeden namelijk het rijpingsproces van de zogeheten dendritische cellen. Deze dendritische cellen vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. De hoeveelheid cellen die rijpen is een maat voor reacties van het immuunsysteem: hoe meer cellen rijpen, hoe actiever het immuunsysteem reageert op ziekteverwekkers en dergelijke. Titaniumdioxide nanodeeltjes bestaan in twee kristalvormen: anatase en rutiel. Het blijkt dat de anatase-vorm een groter percentage dendritische cellen laat rijpen dan de rutiele vorm. In zonnebrandcrèmes worden titaniumdioxide deeltjes in beide kristalvormen gebruikt. Het lijkt erop dat de deeltjes met de rutiele vorm om deze reden de voorkeur hebben. Meer onderzoek is nodig om hier een definitieve uitspraak over te doen. Van dieselroetdeeltjes, fijn stof en titaniumdioxide is bekend dat zij een allergische reactie veroorzaken. Bovendien krijgen steeds meer mensen zo'n reactie en neemt de ernst daarvan toe. De hier gevonden resultaten ondersteunen de invloed van nanodeeltjes op het immuunsysteem en de noodzaak hier aandacht aan te schenken. De resultaten kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar de effecten van nanodeeltjes als ze worden geïnhaleerd.

Synopsis

The use of manufactured nanoparticles is widespread and still increasing. For this reason, there is a need to know what effect they have on human health. In that respect, the RIVM investigated the risks of exposure to engineered nanoparticles, for example when using hair spray or sunscreen in spray form. This study shows that a specific crystal form of titanium dioxide nanoparticles has an effect on the immune system. They affect the maturation process of the so-called dendritic cells. These dendritic cells are an important part of the immune system. The percentage of cells maturing is a measure of the response of the immune system: the more cells mature, the more active the immune response to pathogens, and the like. Titanium dioxide nanoparticles exist in two crystal forms: anatase and rutile. It turns out that the anatase form induces a greater percentage of dendritic cells to mature than the rutile form. In sunscreens titanium dioxide particles are used in both crystal forms. For this reason it seems likely that particles of the rutile form are preferred. More research is needed to make a final statement. Diesel soot, particulate matter and titanium dioxide are known to cause an allergic reaction. In addition, more and more people acquire such a response and its severity is increasing. The results obtained support the influence of nanoparticles on the immune system and the need to pay attention to these effects. The results can be used for research into the effects of inhaled nanoparticles.
 

Home / Documents and publications / The crystal form of titanium dioxide nanoparticles influences the effect on the immune system

RIVM Committed to health and sustainability
Menu