RIVM_Logo_Engels

Cosmetovigilance in the Netherlands : 2014-2015

Publiekssamenvatting

Cosmetica zijn in principe veilig, maar kunnen soms huidklachten veroorzaken, zoals roodheid en jeuk. Het RIVM beheert sinds 2009 een monitoringssysteem waarin deelnemende dermatologen ongewenste en allergische reacties na gebruik van cosmetica kunnen registreren (CESES, Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). Net als in voorgaande jaren melden de dermatologen vooral klachten op het gezicht en de handen na gebruik van huid/gezichtsverzorgingsproducten en haarproducten. De meest gestelde diagnose is contactallergie. Net als in voorgaande perioden veroorzaakten de conserveringsmiddelen isothiazolinonen en geurstoffen de meeste allergische reacties. Dit blijkt uit een overzicht van de 38 meldingen die binnen CESES tussen oktober 2014 en 2015 zijn afgerond. Om te bepalen welk ingrediënt de klacht veroorzaakt, voeren dermatologen bij deze patiënten een allergieonderzoek uit, indien nodig met specifieke ingrediënten uit het verdachte product. Isothiazolinonen zijn bekende veroorzakers van contactallergie. Momenteel evalueert de Europese Commissie opnieuw het toegestane gebruik en de concentratielimiet van methylisothiazolinon (MI) in cosmetica, omdat deze stof veel klachten veroorzaakt. Als de toegestane concentratie MI wordt verlaagd, kan de komende jaren met behulp van CESES worden vastgesteld of deze contactallergie daardoor minder vaak voorkomt. Als MI wordt vervangen door andere conserveringsmiddelen is het belangrijk te meten of deze stoffen geen ongewenste reacties veroorzaken. Om CESES nauwkeuriger te maken wordt aanbevolen om meer meldingen te verzamelen, bijvoorbeeld door het aantal deelnemende dermatologen uit te breiden, in Nederland of daarbuiten. Tevens wordt aanbevolen om het mogelijk te maken ook klachten te melden bij tatoeages en 'nazorgproducten' voor tatoeages. Strikt genomen zijn dit geen cosmetische producten, maar ze bevatten soms ook allergene stoffen en er bestaat nog geen monitoringssysteem voor deze producten.

Synopsis

Cosmetics are in principle safe for use. In some cases however, cosmetic products may lead to undesirable reactions, such as itching and erythema. RIVM has set up a monitoring system in which participating dermatologists can register undesirable and allergic reactions caused by cosmetics (CESES, Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). Just as in previous years, undesirable and allergic reactions mainly occurred on the face and hands after using skin/facial care and hair products. Most patients were diagnosed with contact allergy. Isothiazolinones (preservatives) and fragrances were the cosmetic ingredients causing most allergic reactions, similar to previous years. This report provides an overview of the notifications received within CESES in the period October 2014 - October 2015. In this period, 38 reports of dermatologists were received. Dermatologists carry out patch tests and, where necessary, tests with specific ingredients of the associated cosmetic product. Isothiazolinones are widely recognised as an important cause of contact dermatitis. At the moment the allowed use and concentration limit of methylisothiazolinone (MI) are under re-evaluation in the European Commission, because this substance causes a high incidence of contact allergy. In the coming years CESES can be used to determine the effect of the expected new policy on MI on the incidence of contact dermatitis caused by this substance. If MI is replaced by different preservatives, CESES may be used to monitor whether these substances cause undesirable reactions. To make CESES a more sensitive instrument, it is recommended to collect more reports in the project, for example by increasing the number of participating dermatologists, either nationally or internationally. In addition, it is recommended to expand CESES with undesirable reactions to tattoos and tattoo aftercare products. Although strictly speaking these are not cosmetics, they are known to cause allergic reactions and are not monitored elsewhere.
 

Home / Documents and publications / Cosmetovigilance in the Netherlands : 2014-2015

RIVM Committed to health and sustainability
Menu