Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid

De Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid heeft als doel de landelijke uitwisseling van actualiteiten en ontwikkelingen voor professionals in het vakgebied SOA en Seksuele Gezondheid te bevorderen. De Nieuwsbrief komt tot stand onder redactie van het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb).

Nummer 26 / juni 2017

Registratie facultatieve vragen SOAP
Het RIVM vraagt vanaf september t/m november bij ieder consult een aantal facultatieve vragen in het Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (SOAP) te registreren. Het doel is om zo meer inzicht te krijgen in het risicogedrag. Een toelichting op de relevantie en eventuele instructie voor het registreren zal worden verspreid via de werkgroep artsen seksuele gezondheid en soa-bestrijding (WASS) en de gebruikersgroepen van de registratiesystemen Aphrodite en SH-Direct.
De vragen gaan over:
- Testlocatie van eerdere soa test (GGD, huisarts, zelftest, zelftest via lab, elders)
- Middelengebruik voor/tijdens seks
- Seksueel geweld
- Partner waarschuwing bij een syfilis of hiv-infectie
- Voor MSM: seks met hiv positieve man(nen) en groepsseks
Online Sense spreekuur
Op 1 juni jl. heeft de kickoff meeting plaatsgevonden voor de ontwikkeling van een online Sense spreekuur. Vertegenwoordigers van alle acht Centra Seksuele Gezondheid waren aanwezig om een start te maken met dit gezamenlijke eHealth-traject. Via de vernieuwde Sense eHealth-groep op Kennisnet van GGD GHOR is meer informatie te vinden over de eHealth-projecten van Sense.
Hepatitis A onder homomannen in Nederland
Sinds medio 2016 is er een internationale uitbraak van hepatitis A gaande onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ook Nederlandse homomannen maken deel uit van deze uitbraak. Er zijn deze zomer in Europa diverse feesten en prides waar homomannen elkaar gaan ontmoeten. Vanwege het internationale karakter van deze evenementen is de verwachting dat het hepatitis A-virus zich verder zal verspreiden.
Gelet op de hepatitis A-uitbraak onder MSM wordt geadviseerd deze doelgroep met prioriteit tegen hepatitis A te vaccineren. Dit kan door het aanbieden van het combinatievaccin tegen hepatitis A en B aan mannen die in het kader van het HBV-programma voor hepatitis B-vaccinatie op het spreekuur komen. Conform het huidige beleid is dan de hepatitis B-vaccinatie gratis en het hepatitis A-vaccin wordt tegen gereduceerde prijs aangeboden in een combinatievaccin (Twinrix).
Mannen die er in het verleden voor gekozen hebben zich alleen tegen hepatitis B te laten vaccineren of mannen die na het eerste consult hepatitis B-immuun blijken te zijn, kunnen zich alsnog tegen betaling voor hepatitis A laten vaccineren via (het vaccinatiebureau van) de GGD.
soa jaarrapport 2016
Op 23 juni is het jaarlijkse soa jaarrapport 2016 van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIVM-CIb) verschenen. De cijfers werden gepresenteerd op de jaarlijkse soa & hiv expertmeeting bij het RIVM.
Evaluatie subsidieverstrekking Rutgers
Namens het ministerie van VWS financiert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIVM-CIb) door middel van een instellingssubsidie een deel van de (nationale) werkzaamheden van Stichting Rutgers. Rutgers is een landelijk kennisinstituut op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.
KWINK-groep heeft in opdracht van het RIVM-CIb de subsidieverstrekking aan Rutgers geëvalueerd. De evaluatie richt zich op de periode 2012-2015. Centraal in de evaluatie staan de bijdrage van de activiteiten van Rutgers aan de doelen uit het VWS-beleidskader en de samenwerking van Rutgers met andere partijen in het veld.
Evaluatie ASG-regeling
In opdracht van VWS en conform afspraak wordt dit jaar de Aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg (ASG-regeling) geëvalueerd. Dit gebeurt door bureau Significant. Bij deze evaluatie gaat het niet zozeer om een inhoudelijke evaluatie, zoals in 2012 is uitgevoerd. Bureau Significant onderzoekt de gevolgen van de invoering van het financiële plafond en kijkt naar duurzame financiering van de werkzaamheden binnen het budget. Bureau Significant zal hiervoor onder meer met verschillende regio-coördinatoren spreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw regiomanager of met Silke David.
Seks onder je 25e
Op 20 juni zijn de eerste resultaten van 'Seks onder je 25e' gepresenteerd. Dit is een groot landelijk onderzoek naar de relationele en seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar, uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland en in samenwerking met GGD'en, het RIVM, het CBS en I&O-research. Met de uitkomsten van 'Seks onder je 25e' wordt de informatie en hulp aan jongeren verbeterd. In deze derde editie investeerden 15 van de 25 GGD'en in extra onderzoek in de regio om zo lokaal representatieve resultaten te krijgen.
Resultaten die van belang zijn voor de onderbouwing van regionaal beleid. De samenwerking met GGD'en heeft er toe geleid dat 20.500 jongeren aan het onderzoek hebben deelgenomen. 'Seks onder je 25e' is opgebouwd als een Participatief Actie Onderzoek. Dit houdt in dat tijdens het gehele proces, van onderzoek tot actieplan, wordt samengewerkt met stakeholders uit praktijk, beleid en onderzoek van (seksuele) gezondheidsbevordering. Samen met de stakeholders wordt in de komende maanden een actieplan ontwikkeld. Eind 2017 verschijnt het actieplan, het onderzoeksboek en het 103-vragen-boekje. Kijk voor een samenvatting van de resultaten en meer informatie op www.seksonderje25e.nl.

Aan- en afmelden