Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en personen die geinformeerd willen zijn op het gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland.

september 2017

Gesignaleerd
Uit het veld
Artikel
Jaaroverzichten
Proefschrift
Interview Jim van Steenbergen
Vraag uit de praktijk
Aankondigingen
Registraties infectieziekten

Aan- en afmelden