Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Infectieziekten Bulletin

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD'en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en personen die geinformeerd willen zijn op het gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland.

november 2017

Gesignaleerd
Voorwoord
Interview
Artikelen
Registraties infectieziekten

Aan- en afmelden