Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Nieuws

Jaargang 14, Nummer 11 / 5 december 2017

Wijzigingen verpakking vaccins
Van verschillende vaccins zijn de verpakkingen en het uiterlijk van de spuit (en indien van toepassing, de flacon) veranderd. Dit geldt voor MMRvaxPro, HBvaxPro en Revaxis. De wijzigingen komen voort uit de splitsing van SPMSD naar Sanofi Pasteur en MSD. Foto's van de gewijzigde producten staan binnenkort op de website.
Vervroegde RVP-vaccinaties voor Venezuela
De World Health Organization (WHO) meldt uitbraken van difterie en mazelen in Venezuela. De gezondheidszorg en het vaccinatieprogramma zijn daar door de politieke situatie en de economische crisis ingestort. Daarom is het advies om kinderen die naar Venezuela reizen vanaf 4 weken te vaccineren met een DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en kinderen vanaf 6 maanden te vaccineren met een BMR-vaccinatie.
Indien de vervroegde BMR-vaccinatie vóór de 1e verjaardag is gegeven, moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden op de leeftijd van 14 maanden.
Kijk voor meer informatie over de vervroegde BMR-vaccinactie op de website van het RIVM. Hier vindt u ook de nieuwe BMR 0-landenlijst.
Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland
Surveillance en ontwikkelingen RVP 2016-2017
In 2016 zijn er weinig meldingen binnengekomen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert. Ongeveer 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar kregen samen 2.140.000 vaccinaties vanuit het RVP. De deelname aan het RVP is hoog (afhankelijk van het vaccin meer dan 90 procent), maar is voor het derde achtereenvolgende jaar met ongeveer 0,5 procent gedaald onder pasgeborenen. Het aantal meisjes dat zich tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft laten vaccineren, is gedaald van 61 naar 53 procent. Het aantal meldingen (1483) van mogelijke bijwerkingen (in totaal 3665) van vaccins in 2016 is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2015.

Lees ook de publiekssamenvatting en het volledige rapport.
Heb jij de e-learning al gedaan?
600 JGZ-professionals hebben de-learning 'achtergronden van het RVP' al gedaan.
Daarvan vulde een derde ook het evaluatieformulier in. Zij beoordelen de e-learning met een ruime 8 en 97% zegt dat ze hem zouden aanraden aan een collega.
Deze verdiepende online scholing geeft je de inhoudelijke bagage om ouders goed te informeren over het RVP.
De e-learning is geaccrediteerd voor 3 punten.
Kijk voor meer informatie over de e-learning en het aanmelden op www.rvp.nl.
Let op: na het aanmelden voor de e-learning duurt het maximaal een werkdag voordat de e-learning voor je klaarstaat. Meld je dus vast aan!
Vasteprik-dag
De datum voor de Vasteprik-dag 2018 is bekend: 12 april 2018 in Congreszaal Juliana van de Jaarbeurs in Utrecht. We kunnen u al enkele onderwerpen presenteren. Roland Pierik & Marcel Verweij houden een voordacht over vaccinatieplicht en Joris van Montfrans zal spreken over het immuunsysteem bij pasgeborenen en prematuren in relatie tot vaccinaties. Hebt u een casus die tijdens het programmaonderdeel 'Uit de praktijk' aandacht verdient? Geef het dan door via rvpcommunicatie@rivm.nl.

Aan- en afmelden