Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Nieuws

Jaargang 14, Nummer 9 / 29 september 2017

Invoering meningokokken ACWY-vaccinatie
Op het bericht over invoering van vaccinatie tegen meningokokken ACWY is een aantal vragen bij het RIVM binnengekomen.
De meest gestelde vraag komt van ouders die zich afvragen of zij de vaccinatie tegen meningokokken C niet moeten uitstellen in afwachting van het nieuwe vaccin. Het RIVM adviseert kinderen van rond 14 maanden te vaccineren tegen MenC. Willen ouders NU hun kind laten vaccineren tegen MenACWY, dan kan dit via de huisarts op eigen kosten. Registreer dit wel in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Op de webpagina 'Meningokokken ACWY-vaccinatie' vindt u veel informatie en vragen en antwoorden.
Over ongeveer een maand is ook meer bekend over de manier waarop jongeren gevaccineerd gaan worden.
Advies GR over rotavirusvaccinatie
De Gezondheidsraad (GR) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd jonge kinderen te vaccineren tegen het rotavirus. Het betreft in ieder geval kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking hebben. Voor deze kinderen zijn de gevolgen van een rotavirusinfectie het ernstigst.
De minister heeft drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over het advies. Tot die tijd kunnen ouders die hun kind op eigen kosten tegen het virus willen inenten terecht bij hun huisarts.
Het rotavirus is zeer besmettelijk en wordt voornamelijk in de wintermaanden en het vroege voorjaar vastgesteld. Naar schatting worden jaarlijks duizenden kinderen met een rotavirus infectie in het ziekenhuis opgenomen.
Op de website van het RIVM is uitgebreide informatie te vinden over het rotavirus en de beschikbare vaccins.
E-learning RVP weer bereikbaar
Heeft u de E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma al gevolgd? Let op: na het aanmelden voor de e-learning duurt het maximaal een werkdag voordat de e-learning voor je klaarstaat. Meld je dus vast aan!
Vaccinatietarieven 2018
De tarieven voor vaccinaties voor 2018 zijn vastgesteld. De tarieven wijken iets af van eerder gecommuniceerde tarieven. De tarieven zijn aangepast omdat behalve met de jaarlijkse indexering voor 2018 ook rekening is gehouden met de tijd (en daarmee de kosten) voor informed consent. De tarieven voor groepsvaccinaties zijn bijgesteld. Dit leidt tot de volgende tarieven:
* vaccinaties 0-4 jarigen: 13,35 euro;
* DTP/BMR 9-jarigen: 11,54 euro;
* HPV: 18,39 euro;
* Tarief voor berichtenverkeer: 0,42 euro.
De betalingswijze zal hetzelfde zijn als in 2017.
Pas per 1-1-2019 gaat de financiering over naar de gemeenten.
Vaste prik-dag
De datum voor de Vasteprik-dag 2018 is bekend: 12 april 2018 in Congreszaal Juliana van de Jaarbeurs in Utrecht. We kunnen u al enkele onderwerpen presenteren. Roland Pierik & Marcel Verweij houden een voordacht over vaccinatieplicht en Joris van Montfrans zal spreken over het immuunsysteem bij pasgeborenen en prematuren in relatie tot vaccinaties. Hebt u een casus die tijdens het programmaonderdeel 'Uit de praktijk' aandacht verdient? Geef het dan door via rvpcommunicatie@rivm.nl.
Welkom bij het RIVM
Het RIVM neemt deel aan het Weekend van de Wetenschap in de vorm van een kennisparade. Op zaterdag 7 oktober 2017 van 10.00 tot 16.00 uur opent het RIVM haar deuren voor het publiek. Tijdens de RIVM Kennisparade kunt u kennismaken met het RIVM aan de hand van proefjes, workshops en presentaties. U kunt vertellen waar u zich zorgen over maakt en welke suggesties u heeft voor het RIVM. Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op rivm.nl/kennisparade. Bij een bezoek aan de Kennisparade is legitimatie voor iedereen van 14 jaar en ouder verplicht.
Symposium Maternale vaccinaties
SCEM, Wilhelmina Kinderziekenhuis en RIVM organiseren op 2 november in Bunnik een symposium 'Maternale vaccinaties: Tegen kinkhoest en andere infectieziektes' over de kinkhoestproblematiek in Nederland en de principes, effectiviteit en veiligheid van maternaal vaccineren tegen kinkhoest.

Aan- en afmelden