Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Nieuws

Jaargang 14, Nummer 5 / 22 juni 2017

Risico op mazelenuitbraken neemt toe
Uit het RIVM-rapport 'Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016' blijkt dat de vaccinatiegraad voor de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) internationaal gezien nog steeds hoog is. Wel is deze voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent. Als deze trend zich doorzet, neemt de kans op een mazelenuitbraak toe.

Benieuwd naar de vaccinatiegraad in uw eigen werkgebied? Bekijk hier het betreffende excelbestand of bekijk de informatie op de Volksgezondheidenzorg.info.
Vaccinatie werknemers tegen kinkhoest
De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht dat werkgevers adviseert om hun werknemers, die op het werk direct contact hebben met kinderen tot een half jaar oud, vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Dit is om de kwetsbare jonge kinderen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd te beschermen. Werknemers die besmet zijn met de kinkhoestbacterie kunnen al hoestend anderen besmetten. Het advies geldt voor werknemers in het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij verloskunde, neonatologie en kindergeneeskunde), maar ook voor werknemers in de kraamzorg, bij consultatiebureaus of in de kinderopvang. De beschikbare vaccins tegen kinkhoest bieden geen levenslange bescherming. Daarom moet vaccinatie tegen kinkhoest periodiek worden herhaald. De Gezondheidsraad adviseert om werknemers uit voorzorg eens in de vijf jaar vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Het advies is net verschenen. De uitwerking voor de praktijk zal enige tijd in beslag nemen. Apotheken kunnen het DKTP-vaccin (booster) bestellen bij de groothandel (DKT is niet beschikbaar).

Aan- en afmelden