Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Volksgezondheid en zorg

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrief aan.
Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de knop 'aanmelden' onderaan in deze nieuwsbrief. Hier kunt u ook uw gegevens wijzigen, afmelden en het nieuwsbrievenarchief bezoeken.


11 december 2017

Minister Bruins lanceert themaverkenningen VTV-2018
Op 7 december heeft minister Bruins met een druk op de knop de themaverkenningen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 live gezet: de Zorgvraag van de toekomst, Bredere determinanten van gezondheid, en Technologie. Deze themaverkenningen zijn signalerend van aard en beschrijven een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen voor volksgezondheid en zorg.
Lees meer
Zorgvraag van de toekomst
De vergrijzing zal een groot effect hebben op de zorgvraag van de toekomst. Door de verwachte toename van ouderdomsziekten neemt de druk op het gehele zorgsysteem toe. Het aantal kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag zal toenemen. Ook onder jongeren en jongvolwassenen zijn er relevante ontwikkelingen; de mentale druk op deze groep lijkt toe te nemen, met mogelijke consequenties voor hun psychische gezondheid.
Lees meer
Bredere determinanten van gezondheid
Leefstijl beïnvloedt onze gezondheid. Dit geldt ook voor de omgeving waarin we wonen, werken en leren: 'de bredere determinanten'. De kwaliteit van het milieu verbetert verder, maar er zijn ook nieuwe mogelijke risico's, zoals de verwachte toename van medicijnresten in het oppervlaktewater door de vergrijzing. De inrichting van de leefomgeving kan een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid, bijvoorbeeld door beter om te gaan met toenemende hitte en wateroverlast door klimaatverandering.
Lees meer
Technologie
Technologische ontwikkelingen kunnen veel betekenen voor onze volksgezondheid en de zorg. Voorbeelden hiervan zijn eHealth, Artificial Intelligence, robotisering, gentechnologie en Virtual Reality. Hoewel er veel innovatieve technologieën ontwikkeld worden, blijft de toepassing hiervan in de zorg achter. Om kostenbesparing te bereiken is substitutie nodig. Dit gaat echter niet vanzelf en vraagt veel van de organisatie van de zorg.
Lees meer
VTV-2018: Trendscenario, themaverkenningen en eindrapportage
De themaverkenningen zijn het tweede product van de VTV-2018. In juli 2017 verscheen het eerste product: het Trendscenario. Samen beantwoorden ze de vraag: Wat komt er op ons af? In de eindrapportage, die in juni 2018 verschijnt, zal worden gekeken naar handelingsopties voor de meest urgente maatschappelijke opgaven uit het Trendscenario en de themaverkenningen: Wat kunnen we er aan doen?
Lees meer

Aan- en afmelden