Rijksoverheid
Nieuwsbrief Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

Jaargang 4, Nummer 5 / december 2017

*Veldmetingen afgerond
De laatste achtergrondmonsters zijn 8 december 2017 opgehaald. Deze metingen geven een beeld van de (achtergrond-) blootstelling als er niet gespoten wordt..
Lees meer
*Klankbordgroep gezondheidsverkenning
Eind 2017 kon geen geschikte datum voor een klankbordgroep over de gezondheidsverkenning worden gevonden. We zijn daarop met het consortium (RIVM IRAS NIVEL) in overleg gegaan over de planning. De Klankbordgroep wordt gepland in de laatste weken van maart 2018.
Lees meer
*Reactie op Amerikaanse studie in Nature
Op 29 augustus 2017 heeft het wetenschappelijke tijdschrift Nature een studie gepubliceerd over de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen in San Joaquin Valley, Californië. Deze publicatie kreeg ook aandacht in de Nederlandse media en de Tweede Kamer stelde er vragen over. Het RIVM geeft aan dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Europa en specifiek die in Nederland. Ook de Gezondheidsraad concludeerde al dat buitenlandse bevindingen niet direct naar de Nederlandse situatie zijn door te trekken. Hoe relevant deze gegevens zijn voor Nederland kan dan ook niet precies worden beantwoord.
Lees meer
*Wetenschappelijke Begeleidingsgroep blootstellingsonderzoek
De wetenschappelijke Begeleidingsgroep van 12 oktober 2017 is helaas niet doorgegaan. In overleg met de programmaleider heeft de voorzitter van de wetenschappelijke Begeleidingsgroep besloten de vergadering te laten vervallen. De reden is dat wat over voortgang van het veldwerk en de modellering te melden was, op dat moment niet omvattend genoeg was om daarvoor alle experts bijeen te roepen. De afspraak is dat we alle resultaten in samenhang presenteren. In het voorjaar van 2018 zijn die resultaten van alle metingen en locaties beschikbaar.
Lees meer
*Over de fasering
In Nieuwsbrief 6 (juni 2017) schreven we over de fasering van het onderzoek. Het onderzoek is gestart bij omwonenden rond bollenvelden. Aan de Tweede Kamer is eerder gemeld (Kamerstuk 27 858, nr. 230, nr. 311, en recent in nr. 409) dat in een volgende fase wordt gekeken naar fruitboomgaarden. Als daar aanleiding toe is vanuit het lopende onderzoek, kan de invulling van het vervolg anders zijn.
Lees meer

Aan- en afmelden