Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Kennisnetwerk Biociden

6 juli 2017

KNB bijeenkomst over weefselconservering
Het Kennisnetwerk Biociden organiseert 26 september in de middag de bijeenkomst 'Welkom in elkaars wereld'. Hierin brengen we de werelden van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefselconserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij elkaar. We laten elkaar tijdens de middag zien hoe professionals in de verschillende werelden veilig en gezond weefsel conserveren bevorderen.
Lees meer
Wat vindt u?
We zijn erg benieuwd wat u het liefst leest in de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk Biociden. Daarom hebben we een kleine poll gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u hem even invult. Alvast bedankt!
Lees meer
Zorgen bij Europese Commissie over afnemend aantal werkzame stoffen in conserveringsmiddelen
'Versmalling van het aanbod aan conserveermiddelen creëert volksgezondheidsproblemen doordat consumenten blootgesteld worden aan een hoger niveau van de resterende middelen.' Dit zei adjunct-generaal van de directeur van DG Sante van de Europese Commissie Martin Seychel, tijdens de jaarlijkse conferentie van de handelsorganisatie Cosmetics Europe in Brussel.
Lees meer
EU heeft 7 stoffen goedgekeurd
De Europese Commissie heeft 7 werkzame stoffen goedgekeurd voor de bijbehorende productsoorten.
Lees meer
Antifouling uit schaaldieren?
Onderzoekers van de Universiteit van Gent hebben een beschermlaag voor boten ontwikkeld op basis van gerecycleerd afval van schaaldieren. Een component uit dit afval, chitosan, zou een beschermende werking hebben tegen schimmels en bacteriën.
Lees meer
Federale rechtbank Californië trekt goedkeuring product met nanozilver in
De Amerikaanse Environmental Protection Agency (US EPA) heeft in 2015 een voorwaardelijke goedkeuring afgegeven voor het product Nanosilva. Dit besluit is door drie NGO's juridisch aangevochten. De rechter heeft de voorlopige toelating ingetrokken.
Lees meer
China herziet bestrijdingsmiddelenverordening
Sinds 1 juni 2017 is in China een herziene bestrijdingsmiddelenverordening van kracht. Er bestond al een bestrijdingsmiddelenverordening sinds 1997.De nieuwe regelgeving heeft tot doel om het gebruik van pesticiden te verminderen, licentiesystemen voor productie en distributie te implementeren en inzameling en recycling van bestrijdingsmiddelen te bevorderen. De nieuwe verordening herziet ook het registratieproces en de etiketteringsvereisten.
Lees meer
Ctgb geeft workshops over Evaluation Manual Biopesticides
In september organiseert het Ctgb een workshop over de Evaluation Manual van 'groene' stoffen en middelen. In deze Evaluation Manual worden de datavereisten uiteengezet voor stoffen en middelen die gebaseerd zijn op micro-organismen, plantextracten en feromonen.
Lees meer
Aankondiging Hygiëneforum
Op 10 oktober 2017 vindt het Hygiëneforum plaats in Ede. Het doel van het congres is in van elkaar te leren en samen het belang van hygiëne op de kaart te zetten. Het congres bestaat uit een ochtendgedeelte (Engels) met sprekers uit wetenschap en industrie. In de middag wordt in deelsessies (Nederlands en Engels) aandacht besteed aan diverse sectoren waarin hygiëne cruciaal is: gezondheidszorg, levensmiddelenindustrie en de agrarische sector, de reguliere schoonmaak en de consumentenmarkt.
Lees meer
Ctgb Relatiedag: Innovatie in gewasbescherming en biociden
Donderdag 15 juni bezochten ruim tweehonderd deelnemers de jaarlijkse Relatiedag van het Ctgb in Ede. Deelnemers konden lezingen, presentaties en discussies over innovatie bijwonen. Het Ctgb bood aparte deelsessies aan voor deelnemers uit de werkvelden gewasbescherming en biociden.
Lees meer
Aanpassing Canadese biocidenregelgeving
De Canadese overheid heeft amendementen gepubliceerd voor de Pest Control Products Regulation (PCPR). Deze zijn van invloed op de regels voor import, labelen, data sharing en product registratie. Een belangrijke aanpassing houdt in dat geïmporteerde producten bij binnenkomst in Canada een etiket moeten krijgen vóór aankomst op locatie voor gebruik of opslag. Deze aanpassing is bedoeld om onveilig of incorrect gebruik of gebruik van niet-geregistreerde buitenlandse producten te voorkomen.
Lees meer
Update R4BP-informatiesysteem voor biociden
ECHA heeft een nieuwe versie van R4BP uitgebracht. Dit register en informatiesysteem is de centrale plaats voor alle biociden-aanvragen in de EU. Zowel industrie als overheden kunnen er informatie uitwisselen. Lees meer.
Lees meer
Updates ECHA richtsnoeren
ECHA heeft het herziene richtsnoer (guidance document) voor de PBT/vPvB beoordeling gepubliceerd. Het richtsnoer voor de milieurisicobeoordeling van biociden is in revisie, hiervan is een conceptversie gepubliceerd.
Lees meer

Aan- en afmelden