Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Kennisnetwerk Biociden

12 oktober 2017

Inhoud
 • Classificatie voor titanium dioxide en ethyleenoxide

 • Toegelaten biociden beter te vinden

 • KNB event antifouling 24 oktober

 • Reiniging of desinfectie?

 • Verf zonder conserveermiddel

 • Advies Gezondheidsraad over desinfectantia in het Engels

 • Nieuwe waarschuwingszin resistentie biociden

 • Wetenschappelijke criteria hormoonontregelende stoffen aangenomen voor BPR

 • Classificatie voor titanium dioxide en ethyleenoxide
  De Committee for Risk Assessment (RAC) heeft voor titanium dioxide een classificatie vastgesteld. Voor ethyleenoxide is de bestaande classificatie aangescherpt. Titanium dioxide wordt gebruikt als katalysator in systemen of in coatings om in situ radicalen te genereren. Ethyleenoxide wordt in gesloten systemen toegepast om voorwerpen te ontsmetten.
  Lees meer
  Toegelaten biociden beter te vinden
  De website van het Ctgb en de toelatingendatabank zijn vernieuwd. Ctgb, NVWA en het ministerie van EZ investeerden samen in een nieuwe toelatingendatabank. De databank is verrijkt met gegevens over toepassingen zodat bezoekers eenvoudiger kunnen opzoeken welke toegelaten middelen er zijn voor de door hen beoogde toepassing.
  Lees meer
  KNB event antifouling 24 oktober
  De ontwikkelingen rond antifouling zitten in een stroomversnelling! Dus schrijf u snel in voor het KNB event 'Milieubewust omgaan met antifouling in de pleziervaart'.
  Vol = vol!
  Lees meer
  Reiniging of desinfectie?
  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de leidraad voor het bepalen van de grens tussen reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen (biociden) geactualiseerd.
  Lees meer
  Verf zonder conserveermiddel
  Verffabrikanten geven aan dat er problemen ontstaan doordat er te weinig toelaatbare werkzame stoffen zijn voor de conservering van watergedragen verf. Chemical Watch heeft voor abonnees het verhaal achter de ontwikkeling van een watergedragen verf zonder conserveermiddel.
  Lees meer
  Advies Gezondheidsraad over desinfectantia vertaald in het Engels
  De Gezondheidsraad heeft het advies 'Zorgvuldig omgaan met desinfectantia' uit 2016 van de Gezondheidsraad in het Engels vertaald.
  Lees meer
  Nieuwe waarschuwingszin resistentie biociden
  De waarschuwingszin voor desinfectiemiddelen met actieve stoffen die tot (kruis)resistentie kunnen leiden, is aangepast. Dit meldt Ctgb op zijn website. De waarschuwingszin is per augustus 2017 aangepast tot: "Dit middel bevat de werkzame stof (... naam actieve stof...). Vanwege mogelijke resistentieontwikkeling verdient het aanbeveling resistentiemanagement toe te passen bij gebruik van dit middel."
  Lees meer
  Wetenschappelijke criteria hormoonontregelende stoffen aangenomen voor BPR
  De Europese Commissie heeft op 4 september besloten de voorgestelde wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen (endocrine disruptors) te laten gelden voor de Biocidenverordening (BPR). De identieke voorgestelde wetenschappelijke criteria voor de Gewasbeschermingsmiddelenverordening (PPPR) zijn op 4 oktober door het Europese Parlement afgewezen. Voor het gebruik in de PPPR moeten de criteria nu terug naar de tekentafel.
  Lees meer

  Aan- en afmelden