Rijksoverheid
Biosecurity Nieuwsbrief

Jaargang 3, Nummer 4 / december 2017

Inhoud
- Terugblik vierde Biosecurity Kennisdag 2017
- CBRN-screeningsprofielen voor VOG
- Beleidsupdate Biosecurity
- Aan de slag met de Biosecurity kwetsbaarheidsanalyse!
Terugblik vierde Biosecurity Kennisdag 2017
Op donderdag 2 november heeft de vierde Biosecurity Kennisdag plaatsgevonden. Uit de enthousiaste reacties na afloop mogen we concluderen dat het een geslaagde dag was, met als hoogtepunt de officiële lancering van de Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse.
Lees meer
CBRN-screeningsprofielen voor VOG
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft samen met dienst Justis een handleiding opgesteld met screeningsprofielen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor medewerkers die werken met Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen.
Lees meer
Beleidsupdate Biosecurity
De overheid werkt op dit moment aan het biosecurity beleidstraject. Zeven departementen zijn betrokken bij dit intensieve traject, waarbij wordt onderzocht of het onderwerp biosecurity past in de uitvoeringswet van het Biologisch Wapenverdrag.
Lees meer
Aan de slag met de Biosecurity kwetsbaarheidsanalyse!
Tijdens de Biosecurity Kennisdag is de Biosecurity kwetsbaarheidsanalyse 'live' gegaan! De biosecurity kwetsbaarheidsanalyse is opgebouwd rond de acht pijlers die horen bij biosecurity. Bij elke pijler treft u een korte inleiding, een reeks vragen die u kunt invullen en een aantal scenario's die betrekking hebben op de desbetreffende pijler. Door de analyse te doorlopen krijgt u een overzicht van mogelijke kwetsbaarheden in de beveiliging van uw organisatie. Heeft u opmerkingen of suggesties, dan kunt deze via dit reactieformulier aan ons kenbaar maken.

Wilt u biosecurity onder de aandacht brengen binnen uw organisatie? Bureau Biosecurity geeft workshops op locatie om met de biosecurity-kwetsbaarheden aan de slag te gaan. De workshop wordt op maat gemaakt voor de doelgroep die u binnen uw organisatie voor ogen heeft. Interesse? Contact ons!
Lees meer

Aan- en afmelden